« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 28.02.2024 8:41:20 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5842/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5842/2024-940/4 ze dne 27. 2. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 – Nová Hospoda – Krašovice, Práce na pravém jízdním pásu dálnice D4 a rychlostní silnice I/20“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-5842_2024-940_4.pdf
IS
6
<br> a
<br>
k
m
<br> 8
0
<br>,9
7
<br> 0
<br> 8
2
<br> 1
0
0
0
m
<br> 81
<,> 0
<br> IS
1
<br> 8
b
<br> 81,0
IS
<br> 1
8
b
<br> 8
1
<,> 0
<br> 8
1
<,> 1
<br> 8
1
<,> 2
<br> 6
0
<br> 4
P
<br> Ř
E
<br> D
O
<br> T
IC
<br> E 82
<br> IS
6
<br> g
k
m
<br> 8
1
<.> 9
<br> 7
0
<br> 6
0
4
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> O
T
<br> IC
E
<br> 8
2
<br> IS
7
<br> a
k
m
<br> 8
2
<,> 3
<br> 5
0
<br> 82
<,> 0
<br> IS
1
<br> 8
b
<br> 82,0
IS
<br> 1
8
b
<br> 82
<,> 5
<br> IS
1
<br> 8
b
<br> 82,5
IS
<br> 1
8
b
<br> ČÍŽOVÁ 4
<br> PŘEDOTI C E 1
<br> STRAKON I C E 1 8
<br> PÍSEK 1 1
IS 3cIS 3c
<br> 4
IP
<br> 5
<br> A
4
<br> k
m
<br> 8
2
<,> 2
<br> 7
0
<br> E
7
<br> b
<br> 4
X
<br> Z
3
<br> IZ
1
<br> b
<br> B
2
<br> B 2
<br> 5
X
<br> Z
3
<br> PR
AH
<br> A
<br>
<br>
<br>
9
<br> 2
<br> MI
RO
<br> TIC
E
<br>
<br>
<br> 7
<br>
<br> IS
3
<br> c
<br> IS 3c
<br> KOŽLÍ U ČÍŽOVÉ 4
PO DO LÍ I I 2
<br> IS
3
<br> c
<br> B
2
<br> 4a
<br> Z
4
<br> b
C
<br> 4
a
<br> Z
4b
<br> B
2
<br> P 4
<br> C 1
<br> B 2
<br> P
4
<br>
<br> C
1
<br> P
4
<br>
<br> C
1
<br> Z
4b
<br> C
4a
<br> P 4
<br> C 1
<br> P
4
<br>
<br> C
1
<br> 83
<,> 5
<br> IS
1
<br> 8
b
<br> 83,0
IS
<br> 1
8
b
<br> IS
6
<br> a
<br>
k
m
<br> 8
3
<br> 3
<,> 3
<br> 9
0
<br> 8
4
<br> 1
0
0
0
m
<br> 83,5
IS
<br> 1
8
<br> b
<br> A
4
<br> A
4
<br> A
4
<br> A
1
<br> a
<br> 83
<,> 0
<br> IS
1
<br> 8
b
<br> 8
1
<,> 6 8
1
<,> 7 8
1
<,> 8 8
1
<,> 9 8
2
<,> 0 8
2
<,> 1 8
2
<,> 2 8
2
<,> 3 8
2
<,> 4 8
2
<,> 5 8
2
<,> 6 8
2
<,> 7 8
2
<,> 8 8
2
<,> 9 8
3
<,> 0 8
3
<,> 1 8
3
<,> 2 8
3
<,> 3
<br> 8
3
<,> 4
<br> 8
3
<,> 5
<br> 0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 1
<br> 0
0
<br>
1
0
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 2
<br> 0
0
<br>
1
0
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 2
<br> 5
0
<br>
3
0
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 4
<br> 0
0
<br>
4
0
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 5
<br> 0
0
<br>
3
5
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 4
<br> 5
0
<br>
2
x
B
<br> 2
0
a
(8
<br> 0
)
<br> 1
0
0
m
<br> km
8
<br> 3
<,> 0
<br> 0
0
<br>
2
0
0
m
<br> km
8
<br> 2
<,> 9
<br> 0
0
<br> 2
x
<br> IP
1
<br> 8
b
<br> p
ře
<br> d
zv
<br> ě
s
tn
<br> á
...
MD-5842_2024-940_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01FFY8Y*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-5842/2024-940/4
MD/5842/2024/940 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“) <,>
podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu podnikající fyzické
osoby Jana Nevšímala,IČO 482 50 503,se sídlem podnikání Chýnovská 852,391 11 Planá nad
Lužnicí (dále jen „žadatel“),doručeného dne 12.2.2024,a po písemném vyjádření Ministerstva
vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-29762-2/OBP-2024
ze dne 16.2.2024 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D4 v souvislosti s akcí „PPP D4 – Nová Hospoda – Krašovice,Práce na pravém jízdním
pásu dálnice D4 a rychlostní silnice I/20“ <.>
<br> Termín: 15.3.–15.7.2024,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „DIO PPP D4 <,>
N.Hospoda – Krašovice,práce na pravém jízdním pásu,provoz v režimu 1+1/0 (úsek č.8 a 9)“
(Jan Nevšímal,01/2024) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpr...

Načteno

edesky.cz/d/8607448

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz