Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 01.03.2024 14:22:04 Územní řízení ve věci „D0 510 zkapacitnění“ („Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění“) Odvolání ostatních účastníků a vyjádření ŘSD k nim pro opomenutého účastníka řízení, Martina Poláčka, která ministerstvo zvěřejňuje podle přípisu č. j. MD-35827/2023-910/8 ze dne 28.02.2024.
28. 02. 2024 28.02.2024 8:41:20 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5842/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5842/2024-940/4 ze dne 27. 2. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 – Nová Hospoda – Krašovice, Práce na pravém jízdním pásu dálnice D4 a rychlostní silnice I/20“.
28. 02. 2024 28.02.2024 8:37:58 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-7217/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-7217/2024-940/4 ze dne 27. 2. 2024 v souvislosti s akcí „Dálnice D1, snížení rychlosti z důvodu výrazných nerovností na vozovce“.
28. 02. 2024 27.02.2024 20:36:42 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-6929/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-6929/2024-940/4 ze dne 27. 2. 2024 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín - Rybí, etapa 1, Změny DIO v úsek B – fáze 3 v km 15,150–16,250“.
26. 02. 2024 26.02.2024 16:32:17 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
26. 02. 2024 26.02.2024 16:18:01 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení odvolacích řízení v Odboru infrastruktury v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
21. 02. 2024 21.02.2024 8:18:02 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení systemizace a personálních procesů v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
21. 02. 2024 20.02.2024 22:55:11 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5833/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5833/2024-940/4 ze dne 20. 2. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 Skalka–Háje – uzavírka LJP dálnice D4“.
20. 02. 2024 20.02.2024 18:09:10 Stavba „Rekonstrukce SSZ etapa Vrbenského – Ortenovo náměstí, Praha 7, č. akce 1000096/37“ – rozhodnutí o odvolání č. j. MD-6471/2024-940/3
20. 02. 2024 20.02.2024 14:21:12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO INSPEKTOR – PRÁVNÍK ÚSTŘEDNÍHO INSPEKTORÁTU – OI
19. 02. 2024 19.02.2024 10:10:12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení financování rozpočtové, příspěvkové a hospodářské sféry v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
16. 02. 2024 16.02.2024 19:49:52 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-27842/2023-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-27842/2023-940/6 ze dne 16. 2. 2024 v souvislosti s akcí „Nová čerpací stanice MOL, odpočívka dálnice D1 289 km k. ú. Osek nad Bečvou“.
16. 02. 2024 16.02.2024 10:26:45 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-4795/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s rozšířením systému omezení předjíždění pro nákladní automobily
16. 02. 2024 15.02.2024 23:02:02 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-4908/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-4908/2024-940/4 ze dne 15. 2. 2024 v souvislosti s akcí „Výměna optického kabelu Ostrava – Frýdek-Místek, oprava porušené HDPE trubky ve středním dělícím pásu“.
15. 02. 2024 15.02.2024 16:19:15 Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování Ministerstvo dopravy jako příslušný odvolací správní orgán
13. 02. 2024 13.02.2024 10:29:38 výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 39 A 5/2023-64 (dálnice D49 - tři objekty protihlukových stěn Třebětice, Horní Lapač a Dolní Ves) V řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 3. 3. 2023, č. j. MD-8371/2022-930/41, ve věci územního rozhodnutí vyzývá Krajský soud v Ostravě osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, aby ve lhůtě do 23. 2. 2024 písemně podepsanému soudu oznámily, že budou v řízení uplatňovat práva osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Toto oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí, a může proti němu
13. 02. 2024 13.02.2024 4:49:55 VÝZVA K ODSTRANĚNÍ boxů na předávání klíčů Ministerstvo dopravy tímto vyzývá vlastníka k odstranění boxů na předávání klíčů, které jsou umístěné na mřížích oken budovy Ministerstva dopravy na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové město (boxy jsou umístěné na budově v ulici Klimentská viz přiložená fotografie).
12. 02. 2024 12.02.2024 13:35:43 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení metodické a právní podpory v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
12. 02. 2024 12.02.2024 9:04:11 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v Oddělení III Plzeň
10. 02. 2024 09.02.2024 23:11:06 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D48 č. j. MD-4243/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D48 č. j. MD-4243/2024-940/3 ze dne 9. 2. 2024 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín–Rybí, etapa 1, uzavírka 1/1 úsek A“.
10. 02. 2024 09.02.2024 22:56:41 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-4482/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-4482/2024-940/4 ze dne 8. 2. 2024 v souvislosti s akcí „D10 MÚK Kosmonosy, etapa 1.b“.
09. 02. 2024 09.02.2024 9:23:26 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení financování rozpočtové, příspěvkové a hospodářské sféry v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
09. 02. 2024 09.02.2024 8:26:21 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
09. 02. 2024 09.02.2024 6:16:42 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího Samostatného oddělení spisové a archivní služby v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
08. 02. 2024 08.02.2024 8:15:17 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru v Odboru silniční dopravy v Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
06. 02. 2024 06.02.2024 11:57:11 Stavba „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ – výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 39 A 8/2023 - 62 Výzva Krajského soudu v Ostravě ve věci žaloby proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým byla povolena stavba „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ v rozsahu 5 stavebních objektů
05. 02. 2024 05.02.2024 15:17:20 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v Oddělení vnitrozemské vodní dopravy v Odboru vodní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy Ministerstva dopravy
05. 02. 2024 05.02.2024 6:17:39 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
02. 02. 2024 02.02.2024 12:28:15 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad dle ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodlo ve správním řízení o změně kategorie části dráhy celostátní podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách na kategorii dráha vlečka podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách, zahájeném dne 8. listopadu 2023 podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, ze dne 7. listopadu 2023, č. j. 0575/2023-O11, t a k t o :
01. 02. 2024 01.02.2024 9:29:11 VÝZVA k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na poskytování služeb v rámci projektu programu Horizon Europe č. 101125120 – HE_EUSST_SP_TOP4 VÝZVA k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na poskytování služeb v rámci projektu programu Horizon Europe č. 101125120 – HE_EUSST_SP_TOP4, realizovaného v návaznosti na projekt EUSST2023-26GA – Financing of the provision of SST services and the upgrade of SST assets by the EU SST Partnership
01. 02. 2024 01.02.2024 9:24:49 Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služeb v rámci projektu EUSST2023-26GA Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služeb v rámci projektu EUSST2023-26GA – Financing of the provision of SST services and the upgrade of SST assets by the EU SST Partnership, viz příloha.
31. 01. 2024 Dokument "31.01.2024 13:20:13 M..." již není dostupný.
31. 01. 2024 31.01.2024 12:47:32 Výzva k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků Výzva k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
30. 01. 2024 30.01.2024 13:25:40 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
29. 01. 2024 29.01.2024 16:17:54 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41784/2023-940/6 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41784/2023-940/6 ze dne 27. 1. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D6 mezi MÚK 2–MÚK 32“.
29. 01. 2024 29.01.2024 16:04:03 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-41783/2023-940/6 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-41783/2023-940/6 ze dne 27. 1. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D4 mezi MÚK 9–MÚK 41“.
26. 01. 2024 Dokument "26.01.2024 9:24:01 "D..." již není dostupný.
25. 01. 2024 24.01.2024 20:42:34 Zápis z veřejného projednání SEA Dopravní sektorové strategie 3. fáze
24. 01. 2024 24.01.2024 15:33:13 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-37174/2023-940/6 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-37174/2023-940/6 ze dne 24. 1. 2024 v souvislosti s akcí „D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant“.
24. 01. 2024 24.01.2024 8:08:09 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení koordinace záležitostí EU v Odboru zahraničních vztahů a EU v Sekci Kanceláře ministra a vnějších vztahů Ministerstva dopravy
23. 01. 2024 Dokument "23.01.2024 9:03:02 MD..." již není dostupný.
19. 01. 2024 19.01.2024 19:57:24 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-42705/2023-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s rozšířením systému zákazu předjíždění pro nákladní automobily
19. 01. 2024 19.01.2024 16:57:43 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-1470/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-1470/2024-940/4 ze dne 19. 1. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 Skalka–Krašovice v úseku dálnice D4 Předotice – Nová Hospoda, Montáž portálu“.
19. 01. 2024 19.01.2024 16:51:48 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41378/2023-940/9 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41378/2023-940/9 ze dne 19. 1. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D6 mezi MÚK 129 – MÚK 169“.
19. 01. 2024 19.01.2024 16:44:11 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-437/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-437/2024-940/4 ze dne 19. 1. 2024 v souvislosti s akcí „Zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Lysůvky na D48“.
17. 01. 2024 17.01.2024 17:03:56 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-1792/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v úseku mezi MÚK Mirošovice a Kývalka v úsecích s přídatnými pruhy pro pomalá vozidla
17. 01. 2024 17.01.2024 11:53:45 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-1606/2024-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-1606/2024-940/6 ze dne 17. 1. 2024 v souvislosti s akcí „D10 MÚK Kosmonosy, zprovoznění SO 170-5“.
17. 01. 2024 16.01.2024 20:43:58 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-863/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-863/2024-940/4 ze dne 16. 1. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 Skalka–Háje – Výstavba patek portálů a provedení protlaků pod dálnicí D4“.
16. 01. 2024 15.01.2024 22:55:55 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-34327/2023-940/7 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-34327/2023-940/7 ze dne 15. 1. 2024 v souvislosti s akcí „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“.
16. 01. 2024 15.01.2024 22:51:17 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-36738/2023-930/5 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-36738/2023-930/5 ze dne 15. 1. 2024 v souvislosti s akcí „Dálnice D5, umístění dopravního značení B 28 na odpočívkách Rozvadov P + L“.

XML