« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ulice Čsl. armády, Bechyňská, Budějovická, Na Parkánech, Nábřežní, Klokotská, Korandova, Údolní, Husova- Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO 11721.pdf
* SITU cg DIO—SCHÉMA
<br> 33
<br> L.<.>.<.>,km?-„EW n_1' ask
<br> wa vila ' Qi? _ PD *-
<br> Akce: 2 obousměrněnf ul.Makarská pro autobusy MHD.Vyblolmvání parkovlšfň.v.J
<br> Akce proběhne pouze během jednodenní uzavírky ul.Na Parkánech.“- Ten'nín mallzace: 16.3.2024
<br> Dopravně inženýrské opatřen! © dopravhf značen!
<br> Jan Nsvllmnr- JANEV m.jnnf-vxz Chýnvvau 552 muahahaa-w:: 391 " Hani nad Luznlcl 442D 720 054 701
<br> Dbjednalei: COMETT PLUS.soul.Srm
<br> _— M XXXXX XXXXX mm
<br> Akce: Klokotská ulice.Tábor
<br> Priloha:
<br> 2m _uqumsmo: mššm WU Omg—Noz> AŠM>A
<br> mnlmš> NR
<br>.„ ? „Rmx.<.>.<.>.Enza.<.> <,>
<br> 2 Š.<.> AŠ.“%.ŠÁřŠŠšŠ
<br> _.mmng nz>nmx
<br> CN><Nm24 Gmmx Š
<br> „mid.<.>.„xk—nk.<.> — MJŘ.& _no.<.> „.<.>
<br> NaPark: —ch:,„s —.v-a R.- - ZAMŠRKA- ETAPA : |.R ' "ť ;.Detall DZ IP 22
<br> POZOR
<br> A IP22
<br> % DETAIL
<br> __l.<.> % <,>
<br> výši: <,>
<br> =___._„.<.>.<.>.„A „.<.>.za—'—
<br> 1 2 “02- 2321.Šmumťme 13.5.sua au;
<br> „'uř'uvdm ma.<.>.?
2024-10106.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y4N4Q*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y4N4Q
<br>
Spis.značka S-META 10106/2024/VPec Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11721/2024/OD/VPec
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.Veronika Peclová / 381 486 283 26.2.2024
<br>
<br> Spilka a Říha s.r.o <.>,Petra Bezruče 489,392 01 Soběslav II
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 16.2.2024 podal
<br> Spilka a Říha s.r.o <.>,IČO 45021309,Petra Bezruče 489,392 01 Soběslav II
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 4.9.2023 pod č.j.KRPC-
<br> 410-994/ČJ-2023-020806 a ze dne 19.2.2024 pod č.j.KRPC-370-246/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na silnici č.II/603 v ulici Čsl.armády,na silnici č.II/137 v ulicích Bechyňská <,>
<br> Budějovická a Na Parkánech,na silnici č.III/1371 v ulicích Bechyňská a Nábřežní a na místních
<br> komunikacích v ulicích Klokotská,Korandova,Na Parkánech,Údolní,Husova,spojka Na
Parkánech/Klokotská,Tábor,která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních
<br> značek a dopravních zařízení pro umístění stavebních strojů,věcí a materiálů z důvodu stavby RD pod
<br> ulicí Na Parkánech v Táboře <.>
<br> Doba trvání: dne 16.3.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek a doprav...

Načteno

edesky.cz/d/8607164

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz