« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - EIA - Přeložka silnice II/610

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=160b9848-b38d-51b5-d300-13377a247c16
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 773 rybar@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „Přeložka silnice II/610"
<br> v k.ú.Přezletice,Podolanka,Popovice u Brandýsa nad Labem a Brandýs nad Labem
<br> podle § 6 odst.5 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
<br> podle § 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
<br> o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
<br> Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
<br> desce města Brandýs nad Labem-Stará XXXXXXXX a obcí Přezletice a Podolanka <.>
<br> Předmětem záměru je přeložka komunikace II/610 v úseku Podolanka – Brandýs nad Labem.Jedná se
<br> o novostavbu pozemní komunikace ve dvoupruhovém uspořádání S9,5/90 v dálce 5,4 km.Je vedena
<br> mimo obydlená sídla <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu,5.patro <,>
<br> dv.č.5001,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 773
<br> po dobu zveřejnění.Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA Informační systém EIA (cenia.cz) <.>
<br> Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst.6 zákona zasílejte na zdejší Odbor životního prostředí
<br> a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení,tj.do 29.3.2024 včetně <.>
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí Odbo...

Načteno

edesky.cz/d/8606879


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz