« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. 26. dubna, Cheb, MUCH 19917/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19917 grafická příloha - 26. dubna
236C/72C5/5.$.\V'c)",<,> - \19 '- á\ \bÍ2'' 2C4/7 PtETNÍt 828+EBc V 204/3 2C5// |./t t]iil :q t
19917 návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - 26. dubna
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 19917/2024 Cheb,dne: 28.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1409/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
návrh opatření obecné povahy
<br>
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) a zároveň příslušný silniční správní úřad ve smyslu ustanovení
<br> § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě návrhu právnické osoby město Cheb,IČ: 002
<br> 53 979,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor
<br> vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-16825/ČJ-2024-
<br> 190206 ze dne 26.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil
<br> tento návrh opatření obecné povahy pro:
<br>
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na části místní komunikace III.třídy C110 umístěné
<br> na p.p.č.205/1,k.ú.Cheb (ul.26.dubna) – v rozsahu 9 parkovacích míst od okružní křižovatky
<br> ul.26.dubna x Májová ve směru jízdy ke světelné křižovatce ul.26.dubna x Evropská –
<br> dle přilo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz