« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 27.02.2024 20:36:42 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-6929/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-6929/2024-940/4 ze dne 27. 2. 2024 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín - Rybí, etapa 1, Změny DIO v úsek B – fáze 3 v km 15,150–16,250“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-6929_2024-940_4.pdf
2
<br> x
<br> 2
<br> x
<br> 7
<br> 0
<br>
<br> m
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> cs
<br> OBJEDNATEL
<br> 140 00 Praha 4
<br> ZHOTOVITEL
<br> COLAS CZ a.s <.>
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací,příloha k č.j.MD-6929/2024-940/4 <.>
<br>
<br> 2
x
<br> V13
(0,5
<br> /1,0
)
<br> 2
<br> x
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> cs
<br> OBJEDNATEL
<br> 140 00 Praha 4
<br> ZHOTOVITEL
<br> COLAS CZ a.s <.>
<br>
<br> 2
<br> x
<br> 2
x
<br> 1
<br> <.>
3
<br> 0
<br> B
E
<br> T
<br> 40
13
<br> 281
72
<br> 40
14
<br> 283 46
<br> 4018
<br> 276
92
<br> 4011
<br> 278
17
<br> 4012
<br> 279
87
<br> 4016
<br> 272
22
<br> 4017
<br> 272
59
<br> 1
<br> <.>
3
<br> 0
<br> 40
13
<br> 281
72
<br> 40
14
<br> 283 46
<br> 4018
<br> 276
92
<br> 4011
<br> 278
17
<br> 4012
<br> 279
87
<br> 4016
<br> 272
22
<br> 4017
<br> 272
59
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> 1
<br> <.>
3
<br> 0
<br> 4
<br> 9
<br> 5
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br> 9
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 9
<br> 1
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 9
<br> 0
<br> 7
<br> /
<br> 9
<br> 4
<br> 9
<br> 5
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br> 9
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 9
<br> 1
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 9
<br> 0
<br> 7
<br> /
<br> 9
<br> 3
<br> 7
<br> 0
<br> A
<br> B
<br> B
E
<br> T
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> 1
<br> <.>
3
<br> 0
<br> 4
<br> 9
<br> 5
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br> 9
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 9
<br> 1
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 9
<br> 0
<br> 7
<br> /
<br> 9
<br> 4
<br> 9
<br> 5
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br> 9
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 9
<br> 1
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 9
<br> 0
<br> 7
<br> /
<br> 9
<br> 3
<br> 7
<br> 0
<br> A
<br> B
<br> B
E
<br> T
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> X
<br> X
<br> X
<br>
<br> m
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 2
0
0
<br> m
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> cs
<br> OBJEDNATEL
<br> 140 00 Praha 4
<br> ZHOTOVITEL
<br> COLAS CZ a.s <.>
<br>
<br>...
MD-6929_2024-940_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01FFCG4*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-6929/2024-940/4
MD/6929/2024/940 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČO 416 02 901,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno (dále jen „žadatel“) <,>
doručeného dne 9.2.2024,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-32317-2/OBP-2024 ze dne 21.2.2024 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D48 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín - Rybí,etapa 1,Změny DIO v úsek B – fáze 3
v km 15,150–16,250“ <.>
<br> Termín: 9.3.–30.4.2024,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je stejnojmenný projekt přechodné úpravy provozu
(GEFAB CS,spol.s r.o <.>,02/2024) v rozsahu příloh č.2.1 až č.2.5 <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 je realizace
1.etapy (fáze 3,úsek B) uzavírky silnice I/48 v km 15,1...

Načteno

edesky.cz/d/8601304

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz