« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh A2 ZÚR KK + Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území, KK/558/RR/24, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 19520/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh A2 ZÚR KK + Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území, KK/558/RR/24, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 19520/2024
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Váš dopis značka/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Karlovy Vary
KK/558/RR/24 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX /
<br> XXX XXX XXX
XX.X.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů
A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a zveřejnění
dokumentace tohoto návrhu
<br> Krajský úřad Karlovarského kraje,odbor regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad),jako příslušný
orgán územního plánování dle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve spojení
s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,podle § 39 odst <.>
1 ve spojení s § 42b odst.2 a podle § 22 odst.1 stavebního zákona oznamuje:
<br> konání VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území
<br> ve středu 3.dubna 2024 ve 13:00 hodin
<br> v Krajské knihovně Karlovy Vary,společenském sále <,>
Závodní 378/84,Karlovy Vary – Dvory <,>
<br> Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje
<br> zveřejnění DOKUMENTACE návrhu
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území
<br> - v elektronické podobě na webových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz <,>
Rozvoj regionu a územní plánování → Územní plánování → Dokumentace kraje → Návrh
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
https://1url.cz/kuO7T
<br...

Načteno

edesky.cz/d/8597011

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz