« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ulice Ústrašická, Zahradní, Ve Vilách, Voborská, Planá nad Lužnicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krpc 110.pdf.pdf
Uzavírka MK 580 ul.Zahradní v Plané nad Lužnicí z důvodu opravy plotu domu č.p.184 _
<br> ?
<br> 7
<br> f \! *“: 239 \'a % i! - _! V % vá \,<.> ' 4“ " * '.kquggušcé ' fl \_
<br> $ *.<.>.' 3-32 s; _ <.>
<br> Objednavate! mo : kontakt: Milena Zrúsmva' tel.: 773 109 700
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV Tábor dopravní značen!
<br> Oprava plotu č.p.184
<br> zpracoval: XXXXX XXXXXXX tel : XXX XXX XXX
<br> Mx „if,% M; 5/,' Wc Wae WWW/m
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TABOR \ — 39 šaman—“ea
<br> & komunikace uvedena do průjezdného stavu.Předpokládaný termín uzavírky duben - polovina května 2023 <.>
2024-10797.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y3E8A*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y3E8A
<br>
Spis.značka S-META 10797/2024/PJir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11204/2024/OD/PJir
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DiS / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,Zahradní XXX,XXX XX Planá nad Lužnicí
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 20.2.2024 podala
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Zahradní 184,391 11 Planá nad Lužnicí
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne25.1.2023 pod č.j <.>
<br> KRPC-410-110/ČJ-2023-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na silnici č.III/1359 v ulici Ústrašická a na místních komunikacích v ulicích
<br> Zahradní,Ve Vilách,Voborská,Planá nad Lužnicí,která spočívá v umístění a osazení přenosných
<br> svislých dopravních značek,dopravních zařízení dle dopravně inženýrského opatření z důvodu opravy
<br> plotu,v ulici Zahradní u č.p.184,Planá n.Lužnicí <.>
<br> Doba trvání: od 1.4.2024 do 31.5.2024 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek a dopravních zařízení s certifikátem jakosti musí b...

Načteno

edesky.cz/d/8594865

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz