« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vyhlášení konkurzů na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=4ed49059-a8ce-4c27-8b89-daec4e8b9dc7
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 237 e-mail: vacha@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX,radní pro oblast vzdělávání a sportu
<br>
<br>
<br>
Č.j.: 029330/2024/KUSK
<br>
<br> V y h l á š e n í k o n k u r z u
<br>
<br>
<br> Středočeský kraj vyhlašuje dne 22.2.2024 konkurzy na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových
<br> organizací zřizovaných Středočeským krajem:
<br>
<br> Střední škola designu Lysá nad Labem,příspěvková organizace,se sídlem Stržiště 475,289 22 Lysá nad
<br> Labem,IČO 00663565
<br> Integrovaná střední škola hotelového provozu,obchodu a služeb,Příbram,Gen.R.Tesaříka 114,se sídlem
<br> Gen.R.Tesaříka 114,261 01 Příbram,IČO 00508268 <.>
<br>
<br> Požadavky:
<br> • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> • občanská a morální bezúhonnost
<br> • dobrý zdravotní stav
<br> • znalost školských právních předpisů a školské problematiky
<br> • znalost pracovněprávní problematiky
<br> • základní ekonomické znalosti
<br> • řídící,organizační a komunikační schopnosti
<br> • znalost pedagogických a organizačních aspektů práce na pozici ředitele školy
<br> • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání
<br> • schopnost formulovat vizi školy a pedagogickou koncepci odpovídající oborům vzdělání,které škola nabízí
včetně případné organizační změny,například sloučení škol a popis role uchazeče <.>
<br> Náležitosti ke konkurznímu řízení:
<br> • přihláška
<br> • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání)
<br> • přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
<br> • životopis
<br> • nástin rozvoje školy v rozsahu max.čtyř stran
<br> • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),nebo doklad o jeho vyžádání
<br> • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa <.>
<br>
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporuč...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz