« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 26.02.2024 16:32:17 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_2_Platova-tabulka-NV-304_2014-Sb.pdf
Platový
<br> stupeň
Počet let
<br> započitatelné
<br> praxe
<br>
Platová třída
<br> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br> 1 do 1 roku 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 650 30 780 34 840 39 820 45 920
<br> 2 do 2 let 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 620 31 840 36 060 41 220 47 550
<br> 3 do 4 let 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 670 33 020 37 430 42 770 49 360
<br> 4 do 6 let 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 710 34 200 38 760 44 320 51 140
<br> 5 do 9 let 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 820 35 420 40 140 45 920 52 990
<br> 6 do 12 let 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 950 36 700 41 600 47 580 54 940
<br> 7 do 15 let 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 34 140 38 040 43 120 49 340 56 960
<br> 8 do 19 let 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 35 350 39 400 44 690 51 130 59 040
<br> 9 do 23 let 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 600 40 790 46 260 52 970 61 180
<br> 10 do 27 let 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 920 42 270 47 960 54 920 63 410
<br> 11 do 32 let 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 39 290 43 810 49 700 56 920 65 740
<br> 12 nad 32 let 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 740 45 420 51 530 59 020 68 200
Priloha_1_-Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-zarazeni.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
<br>
<br> Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
ID datové schránky nebo e-mail[footnoteRef:3] [3: Pokud žadatel nemá zřízenu datovou schránku.]
<br>
<br> Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
Číslo a druh dokladu[footnoteRef:6] [6: Žadatel uvede číslo občanského průkazu (označí OP) nebo cestovního pasu (označí CP).]
<br>
<br>
Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:7] a |_| [7: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> zařazení na služební místo[footnoteRef:8]__________________________________________________ [8: Doplňte konkrétní název služebního místa dle oznámení o vyhlášení výběrového říz...
Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_MD.pdf
Č.j.:MD-6673/2024-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01FDTNK*
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo ministerského rady v Oddělení implementace
práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní
<br> a právní Ministerstva dopravy
Č.j.: MD-6673/2024-010/3
<br> Praha 26.února 2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemník Ministerstva dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady (10514.13304)
v Ministerstvu dopravy,v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy
v Sekci legislativní a právní,ID 30077809,se služebním působištěm na nábř.Ludvíka Svobody
1222/12,110 15 Praha 1 <.>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:
<br> 22 - Legislativa a právní činnost <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • zajišťování implementace předpisů Evropské unie v působnosti Ministerstva dopravy do
právního řádu České republiky účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů
nařízení vlády a podporou věcných útvarů při tvorbě a projednávání návrhů věcných
záměrů zákonů a návrhů vyhlášek;
<br> • posuzování slučitelnosti navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní
praxe s právem Evropské unie a formulace návrhů opatření směřujících k nápravě
zjištěných nedostatků;
<br> • zpracovávání podkladových materiálů za účelem provádění notifikace vnitrostátních
právních předpisů transponujících směrnice Evropské unie do vnitrostátního právního řádu
Evropské komisi a správa Informačního systému pro aproximaci práva vedeného Úřadem
vlády;
<br> • posuzování návrhů právních předpisů Evrops...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz