« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Žižkovo nám., ulice Žižkova, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11553 situace_001.pdf
Příloha č.1 návrhu přechodné úpravy a provozu a žádosti o povolení uzavírky
<br> Návrh přechodné úpravy provozu a vyznačení uzavírky - Komedianti v ulicích
<br> : Žižkovo náměstí
<br> Termín a doba přechodné úpravy provozu: Termin a doba trvání uzavírky:
<br> Text dodatkové tabulky ke značkám 328 1.8.2024 od 6.00 hod.do 4.8.2024 do 24.00 hod <.>
<br> Platí 1.8.2024 od 6.00 hod.do 4.8.2024 do 24.00 hod.-.Neptun pro drawn pwalení vydun'ého MěÚ Tibor vyznačem "zaVÍrky' " ll!.:? ' „ 80 E.I
<br> Í'š '.<.>.ll:.<.>.L A
<br> ["-_III
<br> Žižkovo nám <.>
<br> !
<br> „,!.MESTŽIŠY IŠJRAD T* _ Q
<br> _*)-7 <.>
<br> Příloha č.1 návrhu přechodné úpravy a provozu a žádosti o povolení uzavírky ' Návrh přechodné úpravy provozu a vyznačení uzavírky - Komedianti v ulicích
<br> Misto řecho né ú ra :Žižkova ulice
<br> Termín a doba přechodné úpravy provozu:
<br> Text dodatkové tabulky ke značkám 328 Platí 3.8.2024 od 6.00 hod.do 4.8.2024 do 24.00 hod <.>
<br> Vyjádření policie ČR: ju.: kila; r/ :óuc »JaJW/QMM va <,>
<br>,k
2024-10795.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y4AR2*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y4AR2
<br>
Spis.značka S-META 10795/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 11553/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 20.2.2024 podal
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,IČO 00253014,Žižkovo nám.2/2,390 01
<br> Tábor 1
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 15.2.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-244/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu MK/47c v ulici Žižkovo nám <.>,MK/90c v ulici Žižkova,Tábor,která spočívá
<br> v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle dopravně
<br> inženýrského opatření z důvodu pořádání akce,<,> Komedianti v ulicích" (příprava a realizace) <.>
<br> Doba trvání: od 1.8.2024 od 6:00 XXX do X.X.XXXX do XX:XXhod <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek,dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek,dopravních zařízení s certifikátem jakosti musí...

Načteno

edesky.cz/d/8585791

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz