« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2024
Par.Položka RS: Text: schválený R 2023: upravený R 2023: skutečnost r.2023: r.2024:
<br> 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 1 999 992,00 2 000 000,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 38 500,00 341 554,00 303 053,69 38 500,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 638 045,00 638 045,00 638 030,00 645 355,00
<br> 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 655 300,00 655 300,00 648 037,23 0,00
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0,00 6 061 074,00 6 061 073,75 0,00
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 1 425 000,00
<br> 0000 3 331 845,00 9 695 973,00 9 650 186,67 4 108 855,00
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 244 000,00 244 000,00 243 208,85 186 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 244 000,00 244 000,00 243 208,85 186 000,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 414 155,00 12 710 000,00 12 710 000,00 6 533 145,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 0,00 7 000 000,00
<br> 6330 4 424 155,00 12 720 000,00 12 710 000,00 13 533 145,00
<br> 8 000 000,00 22 659 973,00 22 603 395,52 17 828 000,00
<br> 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 3330 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 3522 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 3522 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 2 200 000,00 2 200 000,00 2 175 899,00 2 340 000,00
<br> 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 46 530,00 0,00
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.550 000,00 550 000,00 532 523,00 585 000,00
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště...

Načteno

edesky.cz/d/8583516


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz