« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2023
Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZN1 (23062023 / 01012023)
<br>
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2023
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 736626386
<br> fax
<br> e-mail i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 2 244 000,00 2 244 000,00 2 243 200,85
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 5 756 000,00 20 415 973,00 20 360 194,67
<br> Příjmy celkem 8 000 000,00 22 659 973,00 22 603 395,52
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od nefin.podnik.- prav.osob 2 000 000,00 2 000 000,00 1 999 992,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 38 500,00 341 554,00 303 053,69
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 638 045,00 638 045,00 638 030,00
<br> 0000 4152 Neinvest.přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z 655 300,00 655...

Načteno

edesky.cz/d/8583515


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz