« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 2. Zápis ze zasedání OZ dne 21.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2. Zápis ze zasedání OZ dne 21.2.2024
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 21.2.2024 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXX XXXXXXXX,paní XXXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,p.XXXX XXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Zahájení zasedání
2.Schválení programu
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Změna Územního plánu č.1
5.Smlouva o zřízení věcného břemene – obslužnosti č.156630/IP-12-6021508 s ČEZ Distribuce,a.s <.>
6.Darovací smlouva s panem Martinem Slezákem
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/2/2024 bylo schváleno
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Pavla Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Skalického
Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/2/2024 bylo schváleno
4.Změna Územního plánu č.1
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním změny Územního plánu č.1 obce Županovice firmou Architektonická kancelář Křivka,s.r.o.a pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
Hlasování: PRO:7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení: č.3/2/2024 bylo schváleno
5.Smlouva o zřízení věcného břemene – obslužnosti č.156630/IP-12-6021508 s ČEZ Distribuce,a.s.<.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene obslužnosti č.156630/IP-12-6021508 s ČEZ Distribuce,a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
Hlasování: PRO:7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení: č.4/2/2024 bylo schváleno
6.Darovací smlouva s panem Martinem Slezákem,bytem Praha 2,Lužická 1421/5
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím peněžitého daru ve výši 10.000,-Kč od XXXX XXXXXXX Slezáka a pověřuje starostu podpi...

Načteno

edesky.cz/d/8558393

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz