Obec Županovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://obeczupanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Županovice
Županovice 45
263 01 Županovice

Datová schránka: na5annx
E-mail: ou.zupanovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2020 5. Rozpočtové opatření č.5/2020
10. 10. 2020 4. rozpočtové opatření č.4/2020
10. 10. 2020 9. Zápis ze zasedání OZ dne 7.10.2020
03. 10. 2020 Záměr pronájmu budovy č.p.50 v obci Županovice
03. 10. 2020 8. Zápis ze zasedání OZ dne 29.9.2020
02. 10. 2020 Oblastní nemocnice Příbram ke Covid-19 – karanténa, izolace, testy pro vaše potřeby
19. 09. 2020 Ordinace lékařky v karanténě
19. 09. 2020 4. Rozpočtové opatření č.4/2020
19. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
15. 09. 2020 Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu vodovodu v obci Županovice - II.etapa
11. 09. 2020 6. Svolání první zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje dne 2.a3.10.2020
11. 09. 2020 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
11. 09. 2020 4. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2.a3.10.2020
11. 09. 2020 3. Jmenování zapisovatelel okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3 Senátu parlamentu ČR dne 2.a 3.10.2020
11. 09. 2020 2. Stanovuji pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje min.počet členů okrskové volební komise
11. 09. 2020 1. Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnec 2. a 3.10.2020
08. 08. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 26.6.2020
08. 08. 2020 3. Rozpočtové opatření č.3/2020
29. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Županovice
28. 06. 2020 2.Rozpočtové opatření č.2/2020
28. 06. 2020 1.Rozpočtové opatření č.1/2020
28. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu
28. 06. 2020 Zápis ze zasedání OZ dne 26.6.2020
28. 06. 2020 Schválený závěrečný účet obce za rok 2019
28. 06. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
28. 06. 2020 Výkaz zisků a ztráty 2019
28. 06. 2020 Rozvaha 2019
28. 06. 2020 Příloha 2019
28. 06. 2020 Fin 2-12 M za rok 2019
25. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu
25. 06. 2020 6. Zápis ze zasedání OZ dne 24.6.2020
12. 06. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 10.6.2020
12. 06. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Županovice o místním poplatku č.1/2020
06. 06. 2020 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2020
06. 06. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2020
06. 06. 2020 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2020
06. 06. 2020 Městský úřad Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka životního prostředí - odpadová hospodář
22. 05. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 20.5.2020
22. 05. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 22.4.2020
22. 05. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 31.1.2020
22. 05. 2020 Pozvánka na zasedání OZ dne 22.1.2020
22. 05. 2020 účetní závěrka DSO 2019
22. 05. 2020 Závěrečný účet DSO 2019
22. 05. 2020 4. Zápis za zasedání OZ dne 20.5.2020
21. 05. 2020 o
21. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o místním poplatku z pobytu
21. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Županovice č.2/2020 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2012
21. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Županovice č.1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2014
16. 05. 2020 Veřejná vyhláška Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2020

XML