« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Zápis ze zasedání ZM dne 21.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení cz Anonymizovaný zápis z jednání č 1 2024
1 / 14
<br> ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č.1/2024
Město Pečky
<br> datum: 21.2.2024,čas: 17:30 - anonymizovaná verze zápisu
<br> Prezence:
<br> Přítomni:
(18) XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.Hana
Kuprová,XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,Jiří
Katrnoška,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: (X) XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
Nepřítomni: (X) XXXXX XXXXXXX
Hosté:
Předsedající: XXXXX XXXXXXX
<br> Přítomno je XX členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Jednání zahájeno 21.02.2024 v 17:32:53
<br> 1.Volba pracovních komisí (bod číslo 1)
Předkladatel: XXXXX XXXXXXX
Projednávání bodu bylo zahájeno v XX:XX:XX (zvuk.záznam 0:00:00 - 0:03:16)
Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí
<br> Návrhová komise: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,Ing.KarelKrištoufek,Ing.XXXX XXXX
Mandátová a volební komise:
Ověřovatelé: XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX
<br> Diskuze zahájena v XX:XX:XX
K tomuto bodu se vyjádřili: XXXXX XXXXXXX
Hlasování
<br> pro:
(XX) XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Milan
Paluska,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXX,XXXX XXXXXXXXX,Bc.Iveta
Dvořáková,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti (X)
zdržel se: (X)
nehlasoval: (0)
Návrh byl přijat
<br> Projednávání bodu bylo ukončeno v 17:36:19
<br> 2.Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: XXXXX XXXXXXX
Projednávání bodu bylo zahájeno v XX:XX:XX (zvuk.záznam 0:03:23 - 0:10:04)
Program jednání
1.Volba pracovních komisí
2.Schválení programu jednání
3.Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
4.Probíhající investiční akce ve městě
<br>
<br> 2 / 14
<br> 5.Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách
6.Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31.12.2023
7.Rozpočtové opat...

Načteno

edesky.cz/d/8556984

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz