Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Záměr - výpůjčka prostor sloužících podnikání v čp. 292, zdravotní středisko
02. 07. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - závěrečný účet města Pečky za rok 2019
02. 07. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 5/2020, č. 6/2020 a č. 7/2020
26. 06. 2020 DV - Z.Desenský, Pečky
24. 06. 2020 Záměr - prodej části pozemků č.parc. 19/2, č.parc. 359/93 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice
24. 06. 2020 Usnesení ZM č. 3/2020 ze dne 17.6.2020
23. 06. 2020 Veřejné vyhláška - oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Horkách
23. 06. 2020 Oznámení o projednávání zadání změny č. 1 ÚP Kostelní Lhota
18. 06. 2020 DV - M.Redai, Pečky
18. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní omezení při reko. žel.přejezdu P4954
17. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Pečecký region - návrh
17. 06. 2020 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v ulici V.B.Třebízského 292, Pečky - umístění rouškomatu
17. 06. 2020 DV - D. a K. Forejtovi
17. 06. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Tatce
17. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 87
17. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 86
17. 06. 2020 Opatření obecné povahy + sbírka zákonů částka 82
17. 06. 2020 DV - M.Šenfeld
17. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 80, 81
17. 06. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020
17. 06. 2020 VV - návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu Chotouň
17. 06. 2020 Usnesení ZM č. 2/2020 ze dne 22.4.2020 - videokonference, nouzový stav
17. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 73, 74, 75, 76
17. 06. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Radim
17. 06. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Cerhenice
17. 06. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Dobřichov
17. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
17. 06. 2020 Společné povolení stavby dráhy "Velim - Poříčany, BC"
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2020
17. 06. 2020 Mimořádné opatření - odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19
17. 06. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Chotutice
17. 06. 2020 Sbírky zákonů č. 65, 66 - opatření v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19, mimořádné opatření MZ
17. 06. 2020 Mimořádné opatření - konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
17. 06. 2020 Ukončení platnosti části mimořádného opatření
17. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZM dne 22.4.2020
17. 06. 2020 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 184 Dům služeb
17. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V-1/2020 - Římskokatolická farnost Pečky
17. 06. 2020 Zveřejnění záměru - prodej použitých silničních panelů
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
17. 06. 2020 Sbírka zákonů a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020
17. 06. 2020 Oznámení o ukončení dokazování pro stavbu dráhy "Velim - Poříčany, BC"
17. 06. 2020 Opatření obecné povahy v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 - prodloužení platnosti opatření do 24.4.2020
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
17. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
17. 06. 2020 Neznámí vlastníci - seznam 02/2020
17. 06. 2020 Nařízení starostky č. 1/2020
17. 06. 2020 Sbírka zákonů a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020
17. 06. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 1/2020 a č. 2/2020
17. 06. 2020 Sbírka zákonů a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

XML