Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 10. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočtová opatření č. 13/2020 a č. 14/2020
29. 10. 2020 Výběrové řízení Město Poděbrady - samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního odboru
27. 10. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočtová opatření č. 13/2020 a č. 14/2020
26. 10. 2020 Výběrové řízení Město Poděbrady - samostatný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního odboru
26. 10. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou
26. 10. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením - Riocath
26. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1078 - částka 171
26. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 11/2020
26. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1080
26. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1079
26. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1078
26. 10. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 17/2020
26. 10. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 29/2020
26. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
26. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o zrušení OZV č. 2/2005 - Řád veřejného pohřebiště v Pečkách
26. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - částka 169
26. 10. 2020 Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví
26. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 10/2020
26. 10. 2020 Nařízení a usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - částka 168
26. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 9/2020
26. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 8/2020
26. 10. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
26. 10. 2020 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
26. 10. 2020 Sbírka zákonů - Částka 166/2020
26. 10. 2020 Volby do Senátu Parlamentu ČR - obvod 42 - výsledky hlasování za město Pečky - 2. kolo
26. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 996
26. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
26. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 162 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
26. 10. 2020 Výběrové řízení na obsazení strážníka Městské policie města Peček
26. 10. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
26. 10. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 10/2020, 11/2020, 12/2020
23. 10. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou
22. 10. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - změna stavby před jejím dokončením - Riocath
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1078 - částka 171
22. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 11/2020
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1080
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1079
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - č. 1078
21. 10. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 17/2020
21. 10. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 29/2020
21. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o zrušení OZV č. 2/2005 - Řád veřejného pohřebiště v Pečkách
20. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ĆR o přijetí krizového opatření - částka 169
20. 10. 2020 Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví
19. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 10/2020
19. 10. 2020 Nařízení a usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - částka 168
14. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 9/2020
14. 10. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu - č. 8/2020
14. 10. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
14. 10. 2020 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

XML