« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Závěr zjišťovacího řízení „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Závěr zjišťovacího řízení „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> Zveřejnění informace
o závěru zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),ke koncepci
<br> „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje“
Předkladatelem návrhu koncepce je Ministerstvo životního prostředí <,>
odbor ochrany vod,Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 <.>
Příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP),Odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,Vršovická
65,100 10 Praha 10,oznamuje zahájení zjišťovacího řízení koncepce a
zveřejnění informací dle zákona <.>
Do textové části koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v
povodí Dunaje“ lze nahlédnout na Odboru životního prostředí <,>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Bratrská 358,751 31 Lipník nad
Bečvou a nebo je zveřejněn v Informačním systému SEA,kód
koncepce
MZP199K
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/sea100_koncepce) <.>
Každý může podle § 6 odst.7 zákona zaslat své písemné vyjádření
k návrhu koncepce příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne vyvěšení
informace na úřední desce posledního kraje <.>
<br> Ing.Xenie Pospíšilová v.r <.>
vedoucí odboru životního prostředí
<br> otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis -------------------------------Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno ………….sejmuto ………….podpis --------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/85543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz