« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Vyhlídce, Cheb, MUCH 17772/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17772 grafická příloha - Na Vyhlídce.pdf
$ 3 9: Š.n.!- '\g a 97ť+5yyx LL 41 nwm „? „g: $? Q' »! rz? ";—$
<br> 3041400 *N “'t/n 'Magm „ Aiwa-UŽ lng-Hm.;rmy mnm <,>
<br>.—._-.C._
<br> SA a ?.<.> ) Í Í? “ of“ ; z? :: ? šli—y; g :._ Ě Š % l'LÍÍ ĚŠ š— "' „ji 6 Š “či 2 L'č il NCH "**-š.: 2%."* <=>“ + QW 30Q\'\ ".a / l./ i ' d'“— \.“( 13571 / In— / ! 913139 aaenus auazongd alp JSBILlnos qal-IO On ICI '03061.- gene-raš.- a ;;;1de z:?dťťg'
<br> /
<br> » mk
<br> 2“er »:
<br> u q A \J vt * A + 2
<br> tma—wiq-Waf ;Q'
<br> vMá-m- L/ M&M,3577911.-
<br> )a?-
<br> 6 Na Vyhlídce
<br> Cheb,Karlovarský kraj
<br> Google Street View
<br> Zobrazit více termínů
<br> ' Zář 2022
<br> c 2024 Google
<br> Pořízenl obrázku: zář 2022
<br> IIG LIGU—:|
<br> 3.základ
<br> e nán'
<br> Cheb,lVla
17772 OOP - stanovení PÚP - Na Vyhlídce
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 17772/2024 Cheb,dne: 22.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1417/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby ODEHNAL - STAVO s.r.o.<,>
<br> IČ: 252 46 208,352 01 Podhradí 42,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích pro označení pracovního místa na pozemní komunikaci při realizaci stavebních prací
<br> na opravě kanalizace,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-14703/ČJ-2024-190206 ze dne 16.02.2024 <,>
<br> v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření
<br> obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C210 umístěné na p.p.č.2295/21 a p.p.č.441/31,k.ú.Cheb (ul.Na
<br> Vyhlíde) a místní komunikaci III.třídy C205 umístěné na p.p.č.441/26,k.ú.Cheb (ul.Hrnčířská) - dle
<br> přiložených grafických situací <.>
<br>
<br> Důvod: označení pracovního místa na pozemní komunikaci při realizaci stavebních prací na opravě
<br> kanalizace <.>
<br>
<br> Termín: na dobu nezbytně nutnou v období povoleného zvláštního užívání místní komunikace
<br> prová...

Načteno

edesky.cz/d/8552445

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz