« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, MUCH 18096/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18096 grafická příloha - Dvořákova
|— —- v / 7034/2 —___ __ _
<br> 55 72 g ::
<br> E
<br> 4:
<br> to
<br> (.= 7 7034/709773 TFI— 7 —— 'V' V 5448 ' - | 64 73
<br> “E\—__ / V —-,<.> -/ _/// Fj 5445 —_.7034/7 70 | ',- *"" 7209 U“ —"7_
<br> f'/ _"/1/ _ 57,4" ' _ __ __ -v __ „ / pw? 7 7,x*! f _,' V 7934/1; L “jj—— aa ___;7 U 703447077," %" 034/7 77 ___x _ & 7034/773'“
<br> q __ __ _ La „f) H;! 77\ ili—ij; ==“
<br> HJ ___7 7m \ “H&M—___ ___ \“ __ __ ““ “=.<.> “77:1
<br> 7034/7 79 V _ __ ___ _ _ “' „___ “\\x _ ___ 034/7 75 L ““““ “' xx— '\'\_
<br> \
<br> ',<.> j7 78—13—0547 ???—1m“ __ ———————=— -—-— _7034 “47\ \lífž- : _____JJ_77„7 77.3 __7 7 73271 —— _ __- _- /-L kč.-„% 45977 \\
<br> 5408 ' 7 70 3—4/86 \37 77 “ 77034/83 7537 7
<br> 7 ' 7777777077777 + Emu 77777 + VIM __
<br> iii." ; “37 ! ___I/ 7 _7' 7733; 3:77 7 „
<br> _7
<br> 5409 __ __ ___ \ 7 7 7034/5 7 “7-- „7737
<br> „„ _ ——-— I—7——— / __ 7 __.__T_____ ___7 77-77
<br> \__ szl/ BLI ___mt— ___-__ -—-„l __.l \ * = ; )34/7 “* 7734/87; ?“ "'“_77 Š'.__ — 64 77 777034/32 ff 7 x 7034/7 77.7034/33 “““—“' 777/737
<br> 7034/50 x \ 272 _,“*— \— 4—7 77 % _,7
<br> -———-l 7—7.<.> -
18096 návrh OOP - stanovení MÚP - Dvořákova
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 18096/2024 Cheb,dne: 23.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1057/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti držitele průkazu ZTP o povolení zvláštního
<br> užívání místní komunikace formou vyhrazeného parkování a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor
<br> vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-17428/ČJ-2024-
<br> 190206 ze dne 21.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> a ustanovení § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého
<br> dopravního značení IP 12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem 225 (osoba na invalidním vozíku) + E 13
<br> (dodatková tabulka s textem) „RZ vozidla“ a vodorovného dopravního značení V 10f (vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově
<br> postiženou) na místní komunikaci III.třídy C274 umístěné na p.p.č.977/22,k.ú.Cheb (ul.Dvořákova) –
<br> dle přiložené grafické ...

Načteno

edesky.cz/d/8552444

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz