« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Vybudování zpenvěné cesty mezi ulicemi Údolní a Martina Koláře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Vybudování zpenvěné cesty mezi ulicemi Údolní a Martina Koláře
M.332.22 3553; b “ |llll||lllllllllllllllllllllllllllllll|ll|ll||lllll|ll
<br> Žižkovo náměstí 2.390 01 Tábor snorxmvsSXK Spísznačka S-MI—ÉTA llO42/2024fONov Tábor Číslojcdnaci METAB ] l l25í"2024.f0[)f0Nov Oprávněná úřední XXXXX XXXXXXX XXXXX i XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br> Město Tábor.Žižkovo nám.2/2.390 01 Tábor ]
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Město Tábor,IČO 00253014.Žižkovo nám._2f2,390 01 Tábor 1,které zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXX,ICO XXXXXXXX,Neplachova XXX/XX,Ceské Budějovice X,370 04 Ceské Budějovice 4
<br> (dálejen "stavebník") podalo dne 20.2.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu: Vybudování zpevněné cesty mezi ulicemi Údolní a XXXXXXX Koláře
<br> na pozemcích parc.č.XXXX.3701/1 a 33 78/1 v katastrálním území Tabor <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení <.>
<br> Stavba Obsahuje: Jedná se O stavbu nové zpevněné cesty šířky 1.5m v místě stávající vyšlapané pěšiny.Cestaje určena výhradně pro chodce,v místě podélného sklonu 20% jsou navrženy schodišťové stupně.Začátek úpravy zpevněné cesty bude za poslední garáží v Údolní ulici.V místech.kde bude nutné stávající pěšinu rozšířit na 1.5m,budou použity palisády 0.5m nad niveletu cesty.Zpevněná cesta dl.143_03m bude ukončena u vjezdu č.p.3202.V části trasy bude osazeno bezpečnostní zábradlí výšky l.lm.V místě,kde sklon cesty bude více než 13% a v místě schodiště bude osazeno madlo Zábradlí ve výšce 0,9m.Kryt cesty bude z mechanicky zpevněného kameniva s příčným sklonem 1.0%.Součástíje í podchycení stávajících dešťových vod z části ulic Martina Koláře a Smolínova.V současné době je dešťová voda z těchto komunikací svedena do místa plánované cesty a dále na soukromé pozemky.Dešťová voda bude pomocí příčného žlabu s mříží (na začátku komunikace k SPŠ) svedena do stávající kanalizace v ulici Martina Koláře.V rámci stavby dojde i k úpravě již povoleného vjezdu k nemovitosti č.p.3202.Vjezd bude oddělen obrubníkem...

Načteno

edesky.cz/d/8550673

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz