« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU „Dražice - rozšíření vodovodní sítě podél silnice I/19 – východ“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU „Dražice - rozšíření vodovodní sítě podél silnice I/19 – východ“
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
<br>
*S00FX01Y2CBM*
Husovo náměstí 2938,390 02 Tábor S00FX01Y2CBM
<br>
Spis.značka S-META 2776/2024/JKol Tábor
<br> Číslo jednací METAB 10841/2024/OŽP/JKol
<br> Oprávněná úřední osoba Ing.XXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br> Obec Dražice
<br> Dražice 166
<br> 391 31 Dražice
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Obec Dražice,IČO 00252239,Dražice 166,391 31 Dražice <,>
<br> kterou zastupuje KAVAS W s.r.o <.>,IČO 28086473,Slapy 106,391 76 Slapy u Tábora
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 12.12.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu s názvem:
<br>
<br> „Dražice - rozšíření vodovodní sítě podél silnice I/19 – východ“
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.10/1,10/2,parc.č.25/1,25/4,26/1,26/2,2140/1,2140/4,2204/1 <,>
<br> 2204/5,2204/6,2204/7,2204/8,2204/9,2249,2 v katastrálním území Dražice u Tábora.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") a řízení o povolení
<br> nakládání s vodami <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - vodovodní řad - potrubí PE 100 RC1 d90x8,6 SDR11 PN16 v délce 249m
<br> - ŘAD 1 délky 232 m
<br> - ŘAD 2 délky 17 m
<br> - vodovodní přípojky - 6ks,potrubí PE o průměru 32 mm v celkové délce 105 m <.>
<br>
Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání společného povolení,Městský úřad
<br> Tábor,odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č.51/2020 Sb <.>,o územně
<br> správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu),jako
<br> místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> (správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní
<br> úřad podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zá...

Načteno

edesky.cz/d/8550672

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz