« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024 02 vývěska VM.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 17201/2024 V Chebu dne 21.02.2024
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje na základě podaných žádostí ve smyslu ustanovení § 39 odst.1)
<br> zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po projednání Vedením města Chebu dne 20.02.2024 – zápis č.7/24,záměr na prodej
<br> hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br>
<br> katastrální území Cheb
<br>
<br> 1.pozemek parcelní číslo st.3879 o výměře 23 m2 <,>
<br>
<br> katastrální území Podhoří u Chebu
<br>
<br> 2.pozemek parcelní číslo 24/46 o výměře 27 m2,podle geometrického plánu číslo 625-
<br> 5/2024 <,>
<br>
<br> katastrální území Skalka u Chebu
<br>
<br> 3.pozemek parcelní číslo 274/190 o výměře 32 m2,podle geometrického plánu číslo 680-
<br> 132/2023 <.>
<br>
<br> Bližší informace podá referentka oddělení nemovitostí odboru majetkoprávního Městského
<br> úřadu Cheb B.Brychová,číslo telefonu 354 440 192,e-mailová adresa brychova@cheb.cz <.>
<br> Nabídky nebo připomínky ke zveřejněným záměrům doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 nejpozději do 25.března 2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br> Vyvěšeno: 23.02.2024
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.3

Načteno

edesky.cz/d/8547106

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz