« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - oznámení záměru "Obalovna živičných směsí DaZ, parc. č. 2671/98 k.ú. Kyje"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1209 -informace.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle § 22
<br> písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zveřejňuje informaci o obdržení
<br> oznámení záměru
<br>
<br> Obalovna živičných směsí DaZ,parc.č.2671/98,k.ú.Kyje <.>
<br>
Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona <.>
<br>
<br> Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br> Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.436; informace na telefonním čísle
<br> 236 004 425) v termínu od 21.02.2024 do 22.03.2024 <.>
<br>
<br> Oznámení je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia
<br> pod kódem PHA1209 <.>
<br>
<br> Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí
<br> Magistrátu hlavního města Prahy do 22.03.2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br> 2024-02-21T12:14:46+0000

Načteno

edesky.cz/d/8533836


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz