« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace na území města Cheb, MUCH 17200/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17200 příloha - jarní blokové čištění
Harmonogram jarního blokového čištění 2024
<br> m5 _ „ _„|_,<,>
<br> Žižkova,Svobody (kruhový objezd — Evropská),parkoviště s chodníky před domy č.53 až 59 ul.Svobody,Karlova,Hálkova,Dukelská (Wolkerova — Májová),Wolkerova,Sadová,XXXXXXXXXX XXXXX (Evropská — Májová),Pivovarská,Vrázova pouze chodníky <,>
<br> 21_3g!_,!
<br> historické jádro města (Šlikova,Jateční,Březinova,Provaznická,Židovská,Františkánské náměstí,Růžový kopeček,Růžová,Hradební (Obrněné brigády — Dlouhá),Dlouhá,Jánské náměstí,Dobrovského,Trčky z Lípy,Kachní,Pod Věží,Dominikánská,Úzká,Jakubská,Mlýnská,Křižovnická,Cechovní,Kollárova,vnitroblok za MěÚ 26.dubna,Pražská (od Máj ové ke kruhovému objezdu)
<br> 31_Ig|_v ll
<br> Komenského,Sládkova (Školní — Májová),Kostelní,Kostelní náměstí,Kamenná,Smetanova,Kasámí náměstí (kromě parkoviště),náměstí Baltazara Neumanna,Na Hrázi (před ISŠ),náměstí Krále J lřÍl'lO z Poděbrad (pouze komunikace),Školní včetně parkoviště za MěÚ,XXXXXXXXXX XXXXX (Šlikova — Májová),Havlíčkova,Vodní,Zelená
<br> |! —5lll—'l
<br> Parkoviště na náměstí Milady Horákové,přednádražní prostor,NOC — pěší zóna Svobody,Májová včetně chodníků,Evropská pouze chodníky
<br> MM
<br> sídliště „K“ po Písečnou vč.Osvobození od Hájů po Písečnou (U stadionu kromě parkoviště u stadionu Lokomotiva),Šeříková kromě nového parkoviště,Matěje Kopeckého,Dyleňská po Písečnou),Bezejmenná,Vrchlického,Na Hradčanech po Písečnou
<br> 5 l _ ] i [] l _,<,> sídliště Spáleniště - V zahradách,Kosmonautů,Dragounská,Jungmannova,Vilová,Pastýřská,Jabloňová,Zahradní
<br> Ztracená,Příkopní,nová Riegerova,Husova,Třebízského,Písečná,Capkova,Dyleňská (Písečná — Osvobození),Na Hradčanech (Písečná — Palackého),Dělnická
<br> _ 4_"
<br> Palackého,Osvobození (Písečná — Hviezdoslavovo náměstí),Příčná,Bezručova,Nová,Obětí nacismu (včetně parkoviště před č.88),Hviezdoslavovo nám <.>,Krátká s vnitroblokem
<br> 2 l _ 12 ul _,] Americká (bez parkoviště nad kotelnou Terea),Stavbařů,Lesní (bez parkovišť u zeleniny,u domova důchodců a nad h...
17200 OOP - dočasný zákaz stání + stanovení PÚP - jarní čištění města
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 17200/2024 Cheb,dne: 21.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/599/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
<br> Dočasný zákaz stání silničních vozidel na pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a zároveň příslušný silniční správní úřad
<br> dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě návrhu právnické osoby
<br> CHETES s.r.o <.>,IČ: 252 08 845,Pelhřimovská 2268/1,350 02 Cheb na dočasný zákaz stání silničních
<br> vozidel na pozemních komunikacích na území města Chebu z důvodu jarního blokového čištění města
<br> a čištění parkovišť a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým
<br> je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní
<br> inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-7578/ČJ-2024-190206 ze dne 22.01.2024 <,>
<br> v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č.13/1997,Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ustanovení § 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy:
<br>
<br> I <.>
<br> Dočasně zakazuje st...

Načteno

edesky.cz/d/8532725

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz