« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 16517/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 16517 2024_příloha
%„,v- $““.<.> A "% \ i._ 'N'lihb'wozu |._ _),<.> _.<.> __ DE STAVBY“ 9.<.>.% 130.\.; |.“ 4-._;1__- “_ (.),_ FM: % nad“.__ __ *z,__ i" ' "mimi-E13 ? i.? už.: _,": AIS 'MIMOVOZIDELSTÁVBV" m.“pad.“ _.<.> „,<.> | _ “pad" 1— |.“05165 “ „ ': vl,; Cl' „ “
<br> sýr &* 2.<? Ě ZZHKRPK4131/ČJ202l7t-neňm Dl ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace.<.>.<.>.„=.- '
<br> Ing.Vladimír yoml STAROSTA MESTA
MUCH 16517/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 16517/2024 Cheb 19.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 1233/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti ALGON,a.s <.>,IČ: 284 20 403,Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5,na stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích: na místní komunikaci III.třídy umístěné na p.p.č.: 2651
<br> a 1204/4,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Růžový vrch); a na místní komunikaci III.třídy umístěné
<br> na p.p.č.: 2748/3 a 2703,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Západní),po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského
<br> kraje ze dne 06.02.2024 pod č.j.: KRPK-11826/ČJ-2024-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci III.třídy umístěné na p.p.č.: 2651 a 1204/4,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Růžový vrch);
<br> a na místní komunikaci III.třídy umístěné na p.p.č.: 2748/3 a 2703,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Západní) <,>
<br> v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
...

Načteno

edesky.cz/d/8527643

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz