« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 16430/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 16430/2024_příloha
Kb
<br> ZZ+BI+E 13 “MIMO VOZIDEL STAVBY'
<br> Í-l
<br> Pro pěší bude znjlštěn přístup \k panelovym domům bez
<br> „k
<br> ýě WWW mpx-.“ffi“./ČJ 202.<.>.4f'- 19cm
<br> Dl ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace
<br> Ing.Vladimir VOR" STAROSTA MĚSTA
MUCH 16430/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 16430/2024 Cheb 19.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 1218/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti ALGON,a.s <.>,IČ: 284 20 403,Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5,na stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích: na místní komunikaci II.třídy umístěné na p.p.č.2870/1 <,>
<br> k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Revoluční); a na místní komunikaci III.třídy umístěné na p.p.č.60,k.ú.Luby I <,>
<br> obec Luby (ul.U Pily),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního
<br> inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 06.02.2024 pod č.j.: KRPK-
<br> 11826/ČJ-2024-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
<br> opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci II.třídy umístěné na p.p.č.2870/1,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.Revoluční);
<br> a na místní komunikaci III.třídy umístěné na p.p.č.60,k.ú.Luby I,obec Luby (ul.U Pily) <,>
<br> v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značen...

Načteno

edesky.cz/d/8527642

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz