« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou místní úpravu provozu MK 107c v po pravé straně ulice Kollárova, ve směru od křižovatky s ulicí Kamarýtova, po křižovatku s ulicí Smetanova, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C454e23120610240.pdf.pdf
„,<.> „.\ „_ ___.+ ___“ J __.„__ „___ „___—.<.> l „ adam unmdn &' 3505535; :a—
<br> 955— : <.>
<br> la“ Erbenova —l>
<br> sims e:?jůs
<br> &
<br> emu exams
<br> „ _„„ „__—______.__ _.„ „_ __ „ (_-
<br> *— mamca & -.<.>.<.> „ m??tlou +.<.>
<br> Kollárova
<br> XXXX XX
<br>.as.QA :.<.> : "lm—.w.: - „„
<br> ega-,* (GI BJ :—
<br> 4- Kollárova
<br> EADuetaws
<br> 3853.21 <.>
<br> ______
<br> aš;
<br> Kollárova
<br> vaše:-' <.>
<br> 1- l !!!-“011“ + % ZÍQFL' r __ *
<br> anulovala A _____-' _— ! * —
<br> + szsvg/Vglffďq lea „DC-/QQQG/ Aya
<br>.<.> ' ; [)*-W kema:: +-
<br> vaha-„_
<br> I' DVE
<br> 'ClÍLUŠL CUŠHŠI
<br> !?? 2555 Kďfýš/pa &% č'Í 5—Zýszzá/a/
<br> Bi'ŠLFJ' <.>
2023-66831.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y06WL*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y06WL
<br>
Spis.značka S-META 66831/2023/PJir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 9875/2024/OD/PJir
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DiS / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> GERBRICH s.r.o <.>,Nádražní 106,679 63 Velké Opatovice
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích,který dne 16.11.2023 podal
<br>
<br> GERBRICH s.r.o <.>,IČO 26961903,Nádražní 106,679 63 Velké Opatovice
<br>
<br> (dále jen "navrhovatel"),po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na §
<br> 172 odst.1 správního řádu s příslušným dotčeným orgánem,t.j.Policií České republiky,která
<br> k předmětnému stanovení místní úpravy provozu vydala stanovisko dne 29.9.2023 pod č.j.KRPC-410-
<br> 1446/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu místní úpravu
<br> provozu MK 107c v po pravé straně ulice Kollárova,ve směru od křižovatky s ulicí Kamarýtova,po
<br> křižovatku s ulicí Smetanova,Tábor,která spočívá ve výměně svislé dopravní značky dle přiložené
<br> grafické situace DIO,která je nedílnou součástí tohoto návrhu,z důvodu zastavení vozidla se zbožím
<br> v rámci zásobování prodejny <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/8520276

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz