« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - AUKČNÍ V YHLÁŠKA č . C T A / 0 2 9 A / 2 0 2 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AUKČNÍ V YHLÁŠKA č . C T A / 0 2 9 A / 2 0 2 4
Stránka 1 z 4
č.spisu: UZSVM/CTA/118/2022-CTAM-2808/Ku
<br> 2535/CTA/2024-CTAM
Čj.: UZSVM/CTA/2407/2024-CTAM
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.C T A / 0 2 9 A / 2 0 2 4
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.2.2024 v 13:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.3.2024 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Tábor <.>
Kontaktní osobou je Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail:
Monika.Kukackova@uzsvm.cz <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 4
č.spisu: UZSVM/CTA/118/2022-CTAM-2808/Ku
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Zadavatel vyhlašuje elektronickou aukci za účelem pronájmu níže uvedeného majetku:
<br> nebytové prostory v budově č.p.350 v ul.Palackého,Tábor,rod.dům,která je součástí pozemku
parc.č.604/1,zastavěná plocha a nádvoří,zapsaného na listu vlastnictví č.60000,pro ka...

Načteno

edesky.cz/d/8520275


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz