« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou v ulici Chýnovská, Tábor, silnice č. II/123,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9320 situace_001.pdf
!.ÚL) __ ;.—_.W) rekonstrukce nadzemn ' '
<br> :"?ij
<br> Detail uzavírka poloviny "1123
<br> W 1.; N % Ě S S
<br>.-.331
<br> % “JÉ „
<br> Hai
<br> & as:! a.:
<br> malíř-Í html: limitu: ! i: iní
<br> nema '“
<br> R
<br>.<.> <.>,-.<.>.<.>.<.> --—__
<br> min.)m qllninag l <.>
<br>.mm
<br> ] (9325 I'; 93.:- :nš ©“ —— ———— —— —— —— — — m-„-,_—_—_— —_-'—_-— —-_h© na.: I.:—,: sa:: mě:-)“
<br> <.>,634.3 ©
<br> \“ opřl uzavřou! m ilin: budou "nulami přehoz-url
<br> mimi desky 24 : změniny SDZ |F1Ib : doplněny JMD—_
<br> L-i.——_——-
2024-7405.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XYVEF*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XYVEF
<br>
Spis.značka S-META 7405/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 9320/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> XXX XXXXX s.r.o <.>,U Koupaliště XXXX,357 35 Chodov u Karlových Var 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 5.2.2024 podal
<br> XXX XXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,U Koupaliště 1212,357 35 Chodov u Karlových Var 1 <,>
<br> kterého zastupuje FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o <.>,IČO 64832465,Rosnická 118 <,>
<br> Sedlec,360 10 Karlovy Vary 10
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 24.1.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-86/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu v ulici Chýnovská,Tábor,silnice č.II/123,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle dopravně inženýrského opatření
<br> z důvodu rekonstrukce nadzemního potrubí na potrubním mostě (tryskání,nátěry) <.>
<br> Doba trvání: od 30.4.2024 do 31.8.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek,dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Proveden...

Načteno

edesky.cz/d/8511845

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz