« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ministerstvo zemědělství - Rozhodnutí č. j.: MZE-1872/2024-15111 o odvolání II (2024) - "Plavební komora Praha-Staré Město" v k. ú. Smíchov a v k. ú. Malá Strana (č.j. MHMP 966664/2019 ze dne 06.08.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZE_1872_2024_15111.pdf
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 – Nové Město
<br> tel.+420 221 811 111,el.adresa podatelny: posta@mze.cz,ID datové schránky: yphaax8,www.eagri.cz
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky
<br>
Sp.zn.: 59VH20895/2019-15111
Č.j.: MZE-1872/2024-15111
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 108 odst <.>
1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),v souladu s ustanovením § 15
zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy <,>
ve znění pozdějších předpisů,který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení
§ 89 odst.1 a § 178 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a podle ustanovení § 92a písm.a) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> rozhodlo
<br> o odvolání
<br> • Městské části Praha 5,Náměstí 14.října 1381/4,150 22 Praha 5,IČO: 00063631 <,>
ze dne 23.8.2019 <,>
<br> • Městské části Praha 1,Vodičkova 18,115 68 Praha 1,IČO: 00063410,ze dne
20.8.2019,doplněné dne 2.9.2019 <,>
<br> • Klubu Za starou Prahu,z.s <.>,Mostecká 56/1,118 00 Praha 1,IČO: 00443531,ze dne
20.8.2019 <,>
<br> • Hlavního města Prahy,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 – Staré Město <,>
IČO: 00064581,ze dne 22.8.2019 <,>
<br> • Spolku Zdravý Rozum,Janáčkovo nábřeží 140/55,150 00 Praha 5,IČO: 03949168 <,>
ze dne 26.8.2019 <,>
<br> proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy,odboru ochrany prostředí,oddělení
vodního hospodářství,č.j.MHMP 966664/2019 ze dne 6.8.2019,kterým bylo
rozhodnuto výrokem I.o společném povolení,kterým byl schválen stavební záměr –
stavba vodního díla: „Plavební komora Praha – Staré Město“ v k.ú.Smíchov a v k.ú <.>
Malá Strana,a povoleno kácení 4 vzrostlých stromů na pozemku parc.č.5072/1 v k.ú <.>
Smíchov; výrokem I...

Načteno

edesky.cz/d/8497753

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz