« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Pozvánka-13.zasedání Zastupitelstva města Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka-13.zasedání Zastupitelstva města Tábor
MĚSTO TÁBOR
POZVÁNKA
<br> na 13.zasedání Zastupitelstva města Tábor <,>
které se koná dne 26.02.2024 od 15:00 hodin
<br> v gotickém sále Husitského muzea,Žižkovo náměstí
<br>
<br> Program:
A) Zahájení
1.Zahájení,návrhová komise
2.Program zasedání
<br> B) Odbor správy majetku města
3.Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.- příplatek
4.Nepeněžitý příplatek společnosti BYTES Tábor s.ro.- 2 předávací stanice
5.Šatny Svépomoc - záměr zřízení práva stavby pro TZMT na 30 let
6.Prodej částí pozemku parc.č.373/40 v k.ú.Klokoty
7.Záměr prodeje části pozemku parc.č.1807/1 k.ú.Tábor
8.Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.339 v k.ú.Měšice u Tábora (ČR - ÚZSVM)
9.Bezúplatné nabytí pozemků parc.č 567/9 v k.ú.Čekanice u Tábora,parc.č.631/27 v k <.>
<br> ú.Čelkovice a parc.č.1608/14 v k.ú.Měšice u Tábora (ČR - ÚZSVM)
10.Bezúplatné nabytí pozemků parc.č 1511/6,parc.č.1512/1,parc.č.1512/2 a parc.č <.>
<br> 1512/4 v k.ú.Měšice u Tábora (ČR - ÚZSVM)
11.Směna pozemků se společností C-Energy Planá s.r.o <.>
<br> C) Odbor investic a strukturálních fondů
12.Individuální investiční dotace Divadlu Oskara Nedbala v Táboře – "Rekonstrukce
<br> jevištních technologií a stavebních úpravy v Divadle Oskara Nedbala v Táboře"
<br> D) Odbor životního prostředí
13.Návrh na schválení individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
<br> dotace na celoroční činnost Stanice pro zraněné živočichy v Hrachově pro Ochranu
fauny ČR,Hrachov
<br>
E) Odbor školství,mládeže a tělovýchovy
14.DT 2 TV Program podpory jednorázových sportovních soutěží,pohárů a jiných
<br> sportovních akcí 2024
15.Obecně závazná vyhláška města Tábora o školských obvodech spádových mateřských
<br> škol zřízených městem Tábor a Obecně závazná vyhláška města Tábora o školských
obvodech spádových základních škol zřízených městem Tábor
<br> 16.Žádost TZMT s.r.o.- Modernizace a rozšíření plaveckého stadionu v Táboře,Etapa II a
III dokumentace pro vydání společného povolení a inženýrská činnost - dodatek
č.2
<br> 17.Dofinancová...

Načteno

edesky.cz/d/8483026

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz