« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15620/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 15620/2024_příloha
' : wu.<.> J'DL
<br> ////z pay/z.) ) %>va 127 "!W'rř j'éuy.MĚS'ISKÝ ÚŘAD : :
<br> (_)dbor stavebni
<br> mmm á—fz.Wy %;
<br> nové SDZ B 11 + E 13 s textem
<br> „MIMO DOPRAVNÍ OBSLLFH 1--
MUCH 15620/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 15620/2024 Cheb 15.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 1242/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu Krajské správy a údržby silnic
<br> Karlovarského kraje,příspěvkové organizace,IČ: 709 47 023,Chebská 282,356 01 Sokolov <,>
<br> a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR
<br> Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-5959/ČJ-2024-190206 ze dne 05.02.2024 <,>
<br> v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích spočívající v:
<br> - osazení svislé dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné
o dodatkovou tabulku E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na silnici II.třídy č.214
<br> umístěné na p.p.č.469/21,k.ú.Háje u Chebu,obec Cheb (jihovýchodní obchvat),v místě sjezdu
<br> na přístupovou komunikaci k usazovací nádrži <.>
<br>
<br> Důvod: zamezení parkování vozidel blokujících příjezd k usazovací nádrži
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Osazení nové svislé dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné
o dodatkovou tabulku E 13 s textem „M...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz