« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15230/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 15230/2024_příloha
!,<,> 577104716; !? 41 RFSÉQVG'
<br> 515,smyhíobsnuwř' z; v fDa - antum-
<br> 1 ' TA FQAwnízgv 95/9 / “»va 7% *
MUCH 15230/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 15230/2024 Cheb 14.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 563/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu města Františkovy Lázně,IČ: 002
<br> 53 936,Nádražní 208/5,351 01 Františkovy Lázně,a po předchozím písemném vyjádření příslušného
<br> orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje <,>
<br> č.j.: KRPK-9034/ČJ-2024-190206 ze dne 12.02.2024,v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření
<br> obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající ve:
<br> - výměně dodatkové tabulky E 13 s textem „SAVOY 2x“ za dodatkovou tabulku E 13 s textem
„VOZIDLA MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 2x“ u stávající dopravní značky IP 12
<br> „Vyhrazené parkoviště“ na místní komunikaci III.třídy 7c umístěné na p.p.č.810/1,k.ú.Františkovy
<br> Lázně (ul.Ruská);
<br> - úpravě dvou stávajících vodorovných dopravních značek V 10a „Stání podélné“ na V 10e
„Vyhrazené parkoviště“ u stávající dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ na místní
<br> komunikaci III.třídy 7c umístěné na p.p.č.810/1,k.ú.Františkovy Lázně (ul.Ruská) <.>
<br>
<br> Důvod: vyhrazení dvou parkovacích míst...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz