« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15037/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 15037/2024_příloha
„ NOVÉ SDZ \
<br> IP 12+E 13 „REVELTONIZX“ É L+ +E8d F
<br> STÁVAJÍCÍ SDZ IP 12
<br> + E 13 „LH SAVOY 2x“ + E 86 (odstranit)
<br> f STÁVAJÍCÍ SDZ IP 12 + E 13 „REVELTON 10x“ + E 8d
<br> [ (odstranit) /
<br> %
<br> Ě __Íl
<br> m/Éw/ /Mf/ muka CHEB : <.>,t“ stavebuf ]
<br> 66/2
<br> ff?— 'W '
MUCH 15037/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 15037/2024 Cheb 14.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 742/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu města Františkovy Lázně,IČ: 002
<br> 53 936,Nádražní 208/5,351 01 Františkovy Lázně,a po předchozím písemném vyjádření příslušného
<br> orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje <,>
<br> č.j.: KRPK-9973/ČJ-2024-190206 ze dne 12.02.2024,v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření
<br> obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v:
<br> - odstranění stávající dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněné o dodatkovou
tabulku E 13 s textem „LH SAVOY 2x“ a dodatkovou tabulku E 8e z místní komunikace III.třídy 3c
<br> umístěné na p.p.č.795/4,k.ú.Františkovy Lázně (ul.Boženy Němcové);
<br> - odstranění stávající dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněné o dodatkovou
tabulku E 13 s textem „REVELTON 10x“ a dodatkovou tabulku E 8d z místní komunikace III.třídy
<br> 3c umístěné na p.p.č.795/4,k.ú.Františkovy Lázně (ul.Boženy Němcové);
<br> - instalaci nové dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněné o dodatko...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz