« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 15089/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15089 grafická příloha
WW? mz 20 "zl Mii—I! lh; grupo 157%? fičí/f few/,y
<br> „ „.<.> ; ' ' """" “WIG QUE—šviěd mp nemas qauo cn ICI ' 5-21.ij gr“ 05; - ĚÉUB'FQFNM'“
<br> 9150291?de '?žŽ'fi-2ř""z'"a"-'£'a
<br> „MW—MW 79268? ř/ & W.?
<br> ' caka—road : numr mamka-dgn \
<br> \
15089 Návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 15089/2024 Cheb,dne: 14.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/814/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: krausova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 114
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na
<br> pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“),a zároveň příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst.5
<br> písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o pozemních komunikacích“),na základě návrhu spolku Rozběhnito.cz z.s <.>,IČ: 080 94 365,Boženy
<br> Němcové 2111/67,350 02 Cheb,podaného dne 29.01.2024 na stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie ČR,kterým je
<br> Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát <,>
<br> Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-12049/ČJ-2024-190206,ze dne 07.02.2024,v návaznosti na
<br> ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil tento návrh opatření obecné
<br> povahy pro:
<br>
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci III.třídy C147 umístěné na p.p.č <.>
<br> 2273/86,k.ú.Cheb,obec Cheb (nám.Krále Jiřího z Poděbrad) – celá plocha náměstí – dle přiložené
<br> grafické situace <.>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/8460040

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz