« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MK C65 na p.p.č. 2229/2 a D112 na 3144, k.ú. Cheb, MUCH 14921/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14921 grafická příloha - MK C65 a D112
OB @N oo J< 6.t3 {ta a (ta-,vlt- E t:E orJ ítrLÍL š{l,F af -.<.> cl>r af -ga.rElPI RI
14921 OOP - stanovení PÚP - MK C65 a D112
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 14921/2024 Cheb,dne: 13.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1196/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby SUPTel a.s <.>,IČ: 252 29 397 <,>
<br> Hřbitovní 1322/15,312 00 Plzeň - XXXXXXXXX,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích pro označení pracovního místa na pozemní komunikaci a v jejich těsné blízkosti při
<br> provádění stavebních prací na pokládce zemního kabelového vedení NN,po předchozím písemném
<br> vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-
<br> 8138/ČJ-2023-190206 ze dne 03.02.2023 a 12.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C65 umístěné na p.p.č.2229/2,k.ú.Cheb a místní komunikaci IV.třídy
<br> D112 umístěné na p.p.č.3144,k.ú.Cheb - dle přiloženého schématu dopravního opatření a montážní
<br> situace <.>
<br>
<br> Důvod: označení pracovního místa na pozemní komunikací a v jejich těsné blízkosti při realizaci
<br> stavebních prací na pokládce zemního kabelového vedení NN <.>
<br>
<br> T...

Načteno

edesky.cz/d/8452684

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz