« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Žižkovo nám. -Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8727 situace_001.pdf
Příloha č.1 návrhu přechodné úpravy a provozu a žádosti o povolení uzavírky Návrh přechodné úpravy provozu a vyznačení uzavírky - Jazzový Tábor
<br> Místo řechodné ú rav rovozu a uzavirk :Žižkovo náměstí
<br> Termín a doba přechodné úpravy provozu: Termín a doba trvání uzavírky:
<br> Text dOthkOVé tabufky ke značkám 328 13_ 7_2024 Od.8.00 had.dO 24.00 hOCf PI ť 13.7.2024 (| 8.00 :| „24.00 h "d.<.> <.>,<.>.<.> Nešá'ti pro držitele výjizíčyvydané MoěÚ Tábor- 0 Vyznacem uzawrky: II:-: <.>
<br>.Pa,; ' G\L O.%
<br> Kňžffó va'-
<br> MĚSTSKÝ Ú ' D
<br> Vyjádření policie ČR: )% 0495 % MM)“ CCE/l :
2024-6284.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XXDKG*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XXDKG
<br>
Spis.značka S-META 6284/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 8727/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 30.1.2024 podal
<br> Město Tábor,Odbor kultury a cestovního ruchu,IČO 00253014,Žižkovo nám.2/2,390 01
<br> Tábor 1
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 24.1.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-140/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu MK/47c v ulici Žižkovo náměstí,Tábor,která spočívá v umístění a osazení přenosných
<br> svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle dopravně inženýrského opatření z důvodu pořádání
<br> akce,<,> Jazzový Tábor" (příprava a realizace) <.>
<br> Doba trvání: dne 13.7.2024 od 8:00hod do 24:00hod <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek,dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek,dopravních zařízení s certifikátem jakosti musí být v
souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/8450844

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz