« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 13773/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13773 grafická příloha - Obětí nacismu
/V 752 7/5 752 7/6
<br> 4232
<br> )( UML;l HhAaL zur + E,43 „ a muzu <.>,+ Vla!
<br> $%)le
<br> 7620/25
<br> '/ 7 62 0/4 7
<br> 62CV44
<br> \/ 762CV45
<br> ' %
<br> $ 5 54502/
<br> := %
<br> 7620/79
13773 návrh OOP - stanovení MÚP - Obětí nacismu
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 13773/2024 Cheb,dne: 09.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/629/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti držitele průkazu ZTP/P o povolení zvláštního
<br> užívání místní komunikace formou vyhrazeného parkování a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor
<br> vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-8711/ČJ-2024-
<br> 190206 ze dne 05.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> a ustanovení § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého
<br> dopravního značení IP 12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem 225 (osoba na invalidním vozíku) + E 13
<br> (dodatková tabulka s textem) „RZ vozidla“ a vodorovného dopravního značení V 10f (vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově
<br> postiženou) na místní komunikaci III.třídy C9 umístěné na p.p.č.1624/28,k.ú.Cheb (ul.Obětí nacismu)
<br> – dle přiložené grafic...

Načteno

edesky.cz/d/8412695

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz