« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Nabídka nepronajatých pozemků - SPU 041125/2024/129/Boo., SPÚ Karlovy Vary, MUCH 12552/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka nepronajatých pozemků - SPU 041125/2024/129/Boo., SPÚ Karlovy Vary, MUCH 12552/2024
ESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad
<br> Okres
<br> Katastr
<br> Parcela Výměra [m2] Parcelní skupina Kultura
Pouze
<br> �ást
Bez
<br> přístupu
<br> Cheb
<br> Dolní Dvory
KN 203/13 5 963 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ne
Háje u Chebu
KN 1209 757 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ne
Chotěnov u Mariánských Lázní
KN 385 137 Katastr nemovitostí - pozemkové zahrada Ne Ne
Chvoje�ná
KN 138/8 36 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda Ne Ne
Milhostov u Mariánských Lázní
KN 527/2 568 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ne
KN 527/4 178 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ne
Mokřiny
KN 94 167 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano
KN 915 7 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano
Mostek u Kři~ovatky
KN 233/2 197 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ne
Nový }ďár
KN 240 2 888 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano
KN 241/11 139 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ano
Opatov u Lubů
KN 185/3 129 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ne
Rájov u Mariánských Lázní
KN 135 2 114 Katastr nemovitostí - pozemkové vodní plocha Ne Ne
Skalka u Hazlova
<br> KN 1183 1 055 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha Ne Ne
Stanoviště u Mariánských Lázní
KN 219/1 1 825 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ne
Zádub
KN st.89 20 Katastr nemovitostí - stavební zastavěná plocha a 
<br> nádvoří
Ne Ne
<br> Sídlo: Praha 3,Husinecká 1024/11a,PS 130 00 I : 01312774,DI : CZ01312774
<br> Nabídka pozemků k pronájmu
Pracoviště Cheb - Karlovarský kraj
Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006
<br> Nabídka pozemků k pronájmu k  07.02.2024 (kolo č. 82)
<br> Tisk: 01.02.2024 10:12:09 Strana 1/2
<br>
<br> Žádosti k dané nabídce musí být doručeny v termínu nejpozd�ji do 30 kalendářních dní po datu zveřejn�ní na
adresu: Chebská 48/73,Karlovy Vary,36006,písemn� nebo prostřednictvím datové zprávy (ID DS: z49per3)
nebo e-mailem,obojí vče...

Načteno

edesky.cz/d/8394820


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz