« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 12436/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 12436/2024_příloha
PRO DB:/NA OBI
<br> OB;
<br> %
<br> reklamní poutoč
<br> SDZ IP 13b + E 13 „PRO ZÁKAZNÍKY OBI; MAX 2 hod.“
<br> f***“ ——-.__ _faaaa A „Z“ j % % ; *.a | | |.| mal/f | __ * | —,J a <,>
<br> (“ __ ;;
<br> %
<br> MUM
<br> !
<br> CHEB
<br> já fw?
<br> _,___ <.>,<.>
<br> odbor stavební
<br> QQ/ ÉOQ „
<br> (PW/LDM Zi“ '-,:f/Á/ ÍZ.MĚSTSKÝ aživomíhopms 5.41.way
<br> _/ f ffLJ/J.<.> O | : „„K _ \ _ <.>,-_l _ /— '—LÍ_ _,' r 6) [.\\.l/ n' \,- ' 4.1.2; - % KRPK_„/_?ŠŠQ__/ČJ_202_Q_ 15:0 „_ DI UO Cheb souhlasí dle přiložené situace.<.>.<.>.' \ | Slov ka dní: 31 | 2074 KRESUL: _ lm (NT \ wm: Kmlavuvdtý | mmm: WGSÍIVÍŘ Loter—Munn“ INFST 5.1.0.rum '
<br> Osazení DZ parkoviště OBI Cheb
<br> OBSAH:
<br> situace umístění nových DZ
MUCH 12436/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 12436/2024 Cheb 06.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 930/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu společnosti JTH INVEST s.r.o <.>,IČ: 272
<br> 86 657,sídlo: Krupská 33/20,415 01 Teplice,a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
<br> Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje <,>
<br> č.j.: KRPK-10436/ČJ-2024-190206 ze dne 01.02.2024,v návaznosti na ustanovení §§ části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření
<br> obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v:
<br> - umístění 2 ks svislé dopravní značky IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ doplněné
o dodatkovou tabulku E 13 s textem „PRO ZÁKAZNÍKY OBI; MAX 2 hod.“ na účelové
<br> komunikaci umístěné na p.p.č.3286/1,k.ú.Cheb,obec Cheb (parkoviště u prodejny OBI),v místě
<br> vjezdů na parkoviště <.>
<br>
<br> Důvod: regulace parkování (zamezení dlouhodobého parkování vozidel blokujících parkovací místa určená
<br> pro zákazníky prodejny OBI)
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Osazení nových svislých dopravních značek IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“
doplněných o dodatkovou tabulku E 13 s textem „PR...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz