« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těškovice dne 24.1.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_ZO_24.1.2024.pdf
Obec Těškovice Obecní úřad Těškovice
<br> „,|? o z v A N K A „_ NA VEREJNE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE TESKOVICE
<br> Obecní úřad Těškovice v souladu s ustanovením 5 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Těškovíce,svolaneho starostou obce ing.Martinem SEDLAKEM v souladu s 5 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: OBEC TĚŠKOVICE - MALÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU TÉŠKOVICE Doba konání: STŘEDA 24.1.2024 CD 17:00 hod <.>
<br> Navržený 1) Zahájení
<br> program:
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích)
<br> 3) Výběr dodavatele stavby Fotovoltaické elektrárny na objektu Dům služeb; smlouva o dodávku stavby
<br> 4) Smlouva o zřízení služebnosti pozemek pozemek parc.č.1008/1,k.ú.Těškovice
<br> 5) Dodatek smlouvy o pronájmu Domu služeb — pohostinství
<br> 6) Diskuse
<br> 7) Závěr
<br> V obci Téškovice,dne 17.1.2024 Ing.XXXXXX XXXXXX starosta obce Těškovice
<br> Vyvěšeno na úřednidesce dne: f—Še' ČLPLL,XXX XXXXXX Jménoapodpís: =,<,> QD Sedlak
<br> Sejmutozúřednídesky dne: 245.4.„<q/57% _ _,„ Jméno a podpis: Drgltalne podepsal U ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Datum: XXXX.XX.i X „L : :2 1' ' Hic.i/QáM/y 06140 +0 oo
<br> OBEC TĚŠKOVlCE 747 64 Těškovice

Načteno

edesky.cz/d/8215425

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz