« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Svazek obcí „Úvalsko“ Zápis č. 5/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 5
5/2023
<br> 1
<br>
<br>
Svazek obcí „Úvalsko“
<br>
<br> Zápis č.5/2023
<br> Termín 27.11.2023
<br> Místo Městský úřad Úvaly
<br> Rozdělovník Úvaly,Horoušany,Jirny
<br> Přítomní XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Jana
<br> Svatošová,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Omluveni
<br> Tajemník
<br> -
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Program jednání
<br> X.Schválení návrhu rozpočtu na rok 2024
<br> 2.Schválení rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2027
<br> 3 <.>
Projednání návrhu Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich
vzájemných právech a povinnostech
<br> 4.Projednání návrhu dodatku na provoz vodovodu s TS Úvaly
<br> 5.Informace o návrzích smluv provozovatelů s TS Úvaly
<br> 6.Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Lesy ČR
<br> 7.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5/2023
<br> 2
<br>
<br>
1.Schválení návrhu rozpočtového opatření č.1/2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024
<br> Účetní svazku provedla k měsíci 11/2023 narovnání předpokládaných příjmů a výdajů v roce
2023 novým rozpočtovým opatřením č.1/2023.Dojde k převodu finančních prostředků ve
výši obdržené dotace z MZe na město Úvaly a dle podmínek úvěru bude provedena splátka
úvěru ve výši dotace.V prosinci obdrží svazek dotaci ze KÚSK ve výši 9 836 000,- Kč.Dotaci
je nutné vyúčtovat do 12/2024 <.>
<br> Text usnesení 10/2023
Výsledek
hlasování
<br> Schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2023 příjmy a výdaje ve výši 113 825 614 Kč
<br>
Pro 3
Usnesení bylo
<br> přijato
Proti 0
<br> Zdržel se 0
<br>
<br> Členové následně projednali rozpočet na rok 2024.Rozpočet byl po dobu zákonné lhůty
vyvěšen na úředních deskách obcí a Svazku obcí,bez připomínek <.>
<br> Text usnesení 11/2023
Výsledek
hlasování
<br> Schvaluje rozpočet na rok 2024
<br>
Pro 3
Usnesení bylo
<br> přijato
Proti 0
<br> Zdržel se 0
<br>
<br>
<br> 2.Schválení návrhu rozpočtového výhledu na období 2024-2027
<br> Členové projednali rozpočtový výhled na období 2024-2027.Dokument byl spolu s návrhem
rozpočtu 2024 p...

Načteno

edesky.cz/d/8206363


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz