« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - ROZPOČET 2024 Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOČET 2024 Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
ODPA
závazný
ukazatel
<br> POLOŽKA
závazný
ukazatel
<br> PŘÍJMY (popis - text) ROZPOČET
<br> 4121 NIV transfer 276 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 3612 Bytové hospodářství 450 000,00
BYDLENÍ,KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
<br> 8115 Financování 2 230 000,00
<br> 2 956 000,00
<br> 2 956 000,00
<br> ODPA
závazný
ukazatel
<br> POLOŽKA
závazný
ukazatel
<br> VÝDAJE (popis - text) ROZPOČET
<br> 3113 Základní školy 100 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 400 000,00
<br> BYDLLENÍ,KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
<br> 6171 Činnost místní správy 85 700,00
<br> 6310 Služby peněžních ústavů 1 000,00
<br> 6320 Pojištění majetku 25 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 30 000,00
<br> 6409 Nespecifikované rezervy 2 314 300,00
<br> VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
<br> 2 956 000,00
<br> 2 956 000,00
<br> Současně byla provedena v souladu s § 9 zákona č.320/2001 Sb.předběžná řídící finanční kontrola <.>
Projednáno na zasedání zástupců členských obcí DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech dne 13.12.2023
a usnesením č.4/19/2023 <.>
<br> Údaje o zveřejnění v souladu s § 39 odst.7 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů.Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na www.dso.nehvizdy.cz <,>
na úředních deskách členských obcí a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle DSO Pražská 255,Nehvizdy <.>
<br> Vyvěšeno dne: 11.01.2024
Předpokládané datum sejmutí: 31.12.2025
<br> ROZPOČET 2024
Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
<br> P Ř Í J M Y
údaje v Kč
<br> VÝDAJE celkem
<br> VÝDAJE včetně FINANCOVÁNÍ C E L K E M
<br> PŘÍJMY celkem
<br> PŘÍJMY včetně FINANCOVÁNÍ C E L K E M
<br> V Ý D A J E

Načteno

edesky.cz/d/8175716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz