« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupná účelová komunikace – parkoviště, prodejna Lidl, při ulici Jakuba Obrovského, Brno Bystrc, místní úprava dopravního značení a související - 8. leden 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 8. 1. 2024 Sňato: 24. 1. 2024
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0390743/2023 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 04.01.2024
Č.J.: MMB/0390743-2/2023/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupná účelová
<br> komunikace – parkoviště,prodejna Lidl,při ulici Jakuba Obrovského,Brno Bystrc,místní
úprava dopravního značení a související změny místní úpravy provozu na souvisejících
<br> pozemních komunikacích <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – parkoviště,prodejna Lidl,při místní komunikaci III <.>
<br> třídy,ulice Jakuba Obrovského,Brno – Bystrc,trvalé dopravní značení,Brno – Bystrc,podaný
žadatelem Mgr.XXXXXX XXXXXX,jednatelem společnosti OLMAN spol.s.r.o <.>,se sídlem Jakuba
<br> Obrovského 228/1a,635 00 Brno,IČ 22578 375,v zastoupení na základě plné moci – ING.ZEZULA
– PROJEKCE,PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ DOPRAVNÍCH STAVEB,se sídlem Pod nemocnicí 597/9 <,>
<br> 625 00 Brno,IČ: 163 32 318,na parkovišti,nalézajícího se na pozemcích parc.č.30/5,40/7,40/10 <,>
<br> 29/1,39/36,39/65,39/37,31/101,31/107,31/97,31/38,31/39,31/40,31/40,31/43,31/42,3 v k.ú <.>
Bystrc,parkoviště u prodejny Lidl,na základě,<,> osvědčení“ o existenci VPÚK,pod č.j.23-
<br> 12631/ZP/MRA,spis.zn.OŽPD/D/1188...
příloha
I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> +0
<,> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
1
<br> 0
<br> +
0
<,>
0
7
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 5
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 5
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 0
<br> 9
<br> 0
<br> 0
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> <.>
<br> 7
<br> 2
<br> I
P
<br>
1
<br> 1
<br> c
<br> E
<br>
8
<br> c
<br> B
<br>
<br> 2
<br> I
P
<br>
4
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> d
<br> (
<br> 7
<br> m
<br> )
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> g
<br> +
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br> (
1
<br> <,>
8
<br> x
<br> 6
<br> <,>
5
<br> 0
<br> m
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br> LEGENDA:
<br> B 24a
<br> IP 11c V10b
<br> V12d
<br> Instalovat
<br> Instalovat
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> V
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> d
<br>
<br> (
<br> 1
<br> 2
<br> m
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> d
<br> (
<br> 4
<br> m
<br> )
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> (
<br> 2
<br> x
<br>
<br> 2
<br> 2
<br> 6
<br> )
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> (
<br> 2
<br> 2
<br> 6
<br> )
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> (
<br> 2
<br> 2
<br> 6
<br> )
<br> P
<br>
<br> 4
<br> V
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> E
<br>
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br>
<br> 7
<br> b
<br> E
<br>
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br>
<br> 7
<br> b
<br> V
<br> 1
<br> 3
<br> a
<br> (
2
<br> x...

Načteno

edesky.cz/d/8145929

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz