MČ Brno - Bystrc

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://bystrc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Bystrc
náměstí 28. dubna 145/60
635 00 Brno

Datová schránka: 6kibw39
E-mail: podatelna@bystrc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 02. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice_ referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje. - 3. únor 2023
04. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA podle ustanovení § 25 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění ve věci žádostí: o společné povolení pro záměr nazvaný „Novostavba rekreační chaty SO1_A, včetně řešení dešťové kanalizace a jímky, Obec Brno, ulice Pod Chocholou, k. ú. - 3. únor 2023
04. 02. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 02/2023_vedoucí Odboru stavebního úřadu - 3. únor 2023
03. 02. 2023 SVOLÁNÍ Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc k 9/3. zasedání, které se koná ve středu 15.02.2023 v sále Společenského centra Bystrc na Odbojářské ulici č. 2 od 17.00 hod. - 3. únor 2023
01. 02. 2023 ZÁMĚR MČ Brno-Bystrc Odbor bytového hospodářství - Záměr obce pronajmout běžné obecní byty - 31. leden 2023
01. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dne 22.02.2023 od 08:30 do 22.02.2023 14:30 hod., obec Brno-Bystrc (viz. seznam adres) - 31. leden 2023
01. 02. 2023 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ číslo 23DR000104 v souladu s § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen také „ZVD“) - dva bytové domy Brno - Bystrc - 31. leden 2023
01. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2023), dočasný zákaz stání vozidel na místních komunikacích, uvedených v příloze tohoto návrhu, a to v době 8:00-16:00 hod., MČ Brno-Žebětín - 31. leden 2023
01. 02. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice akce "Blokové čištění vozovek - jaro 2023 část 1." - 31. leden 2023
26. 01. 2023 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK, pronájem pozemku parc. č. 67/8 a pozemku parc. č. 67/11 - 26. leden 2023
26. 01. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2023, právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku, ÚMČ Brno-sever - 26. leden 2023
25. 01. 2023 Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany v y h l a š u j e VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: referent stavebního úřadu (pracovní poměr na dobu neurčitou), ÚMČ Brno-Tuřany - 24. leden 2023
25. 01. 2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA č. 01/2023, referent Odboru vnitřních věcí (na dobu určitou – zástup za zaměstnance uvolněného k výkonu veřejné funkce), ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora - 24. leden 2023
24. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - INFORMACE O PROVEDENÍ OHLEDÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Mercedes stříbrné barvy bez RZ odstaveného na místní komunikaci Štouračova naproti domu č. 18 - 24. leden 2023
24. 01. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2023, referent/referentka odboru stavebního Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna - 23. leden 2023
24. 01. 2023 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 Tajemník ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice referent Úseku investic, dopravy a vodního hospodářství s místem výkonu práce: Úsek investic, doprav - 23. leden 2023
21. 01. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace – silniční vozidlo RZ 1BA 7155, zn. Opel - 20. leden 2023
21. 01. 2023 Tajemník městské části Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: sociální pracovník/pracovnice - 20. leden 2023
19. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání na místních komunikacích včetně parkovacích zálivů v termínech uvedených v harmonogramu v příloze tohoto návrhu v časovém rozmezí vždy v době od 8:00 do 16:00, ÚMČ Brno-Bystrc - 17. leden 2023
19. 01. 2023 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK: pronájem id. 17/2062 pozemku parc. č. 6888 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1396 m2. Jedná se o pronájem pozemku na ul. Valouškova - 17. leden 2023
19. 01. 2023 ZÁMĚR MMB STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNO Majetkový odbor MMB - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku v - 17. leden 2023
19. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, dočasný zákaz stání silničních vozidel na místních komunikacích - parkovacích zálivech a parkovištích v MČ Brno-Bystrc dle níže rozepsaného harmonogramu a v časovém rozmezí vždy v době od 8.00 hod. – 16.00 ho - 17. leden 2023
19. 01. 2023 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor dopravy. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/42 Brno – Velký městský okruh (VMO) - 17. leden 2023
17. 01. 2023 Tajemník městské části Brno-Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucí oddělení správního na Odboru majetkovém a správním - 12. leden 2023
17. 01. 2023 Tajemník městské části Brno-Královo Pole vyhlašuje výběrové řízení na výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/referentka agendy veřejných služeb a místních poplatků - 12. leden 2023
17. 01. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Žabovřesky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou volných pracovních míst pracovník/pracovnice údržby obecního majetku - 12. leden 2023
17. 01. 2023 Tajemnice Úřadu městské části Brno-Žabovřesky vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo vedoucí Odboru stavebního - 12. leden 2023
13. 01. 2023 ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK: pronájem sběrného střediska odpadů, tj. pozemku p.č. 1938/617 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2 k.ú. Bystrc. s objektem technické vybavenosti, číslo popi - 12. leden 2023
11. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul. Veslařská, ul. Kamenomlýnský most, ul. Pisárecká, ul. Vejrostova; silnici III/3846: ul. Bystrcká; silnici II/384: ul. Kníničsk - 10. leden 2023
11. 01. 2023 Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině - 10. leden 2023
11. 01. 2023 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor dopravy. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/42 Brno – Velký městský okruh - 10. leden 2023
11. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Kamechy, Brno-Bystrc – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob - 10. leden 2023
11. 01. 2023 Prominutí místního poplatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině - 10. leden 2023
06. 01. 2023 Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 - 6. leden 2023
06. 01. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa – pracovník údržby na hlavní pracovní poměr, obce Troubsko - 6. leden 2023
06. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice nám. 28. dubna, Brno-Bystrc - 6. leden 2023
06. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – stavbě veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „Mateřská škola Nad Dědinou“, „IO 200.2 Komunikace a zpevněné plochy ve správě MČ Bystrc“, - 6. leden 2023
05. 01. 2023 Tajemník ÚMČ Brno-sever výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: kurátor/kurátorka OSPOD, městská část Brno-sever - 4. leden 2023
05. 01. 2023 Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou: právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku, městská část Brno-sever - 4. leden 2023
03. 01. 2023 ROZHODNUTÍ _ Úřadu městské části města Brna, Brno-Bystrc, Odbor stavební, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, sp. zn. OST/SIL/243-19/Nov, č.j. 21-16590/SU/Nov ze dne 26.11.2021 (č.j.: 22-18892) - 2. leden 2023
03. 01. 2023 ROZHODNUTÍ _ Úřadu městské části města Brna, Brno-Bystrc, Odbor stavební, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, sp. zn. OST/SIL/243-19/Nov, č.j. 21-16590/SU/Nov ze dne 26.11.2021 (č.j.: 22-18893) - 2. leden 2023
03. 01. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA U S N E S E N Í ve věci vedení deklaratorního řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č.: 4459/5, 4459/6, 4459/7, 4459/8, 604/4, 4423/1, 4533/2, 4434, 4435, 4424 v k. ú. Bystrc - 2. leden 2023
03. 01. 2023 Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19 - 2. leden 2023
03. 01. 2023 Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji pro volbu prezidenta republiky - 29. prosinec 2022
30. 12. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 41/2022, referent/referentka odboru životního prostředí, městská část Brno-sever a ostatní území města Brna - 29. prosinec 2022
29. 12. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 41/2022, referent/referentka odboru životního prostředí, městská část Brno-sever a ostatní území města Brna - 29. prosinec 2022
29. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 32/2022 o místních poplatcích - 29. prosinec 2022
29. 12. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, stavbě veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „Mateřská škola Nad Dědinou“, „IO 200.2 Komunikace a zpevněné plochy ve správě MČ Bystrc“, ul - 29. prosinec 2022
22. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 31, ÚMČ Brno-Bystrc - 21. prosinec 2022
22. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 30, ÚMČ Brno-Bystrc - 21. prosinec 2022

XML