« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Poplatky za psy rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POPLATKY+za+psy+r.+2024.pdf
POPLATKY ZA PSY
<br> rok 2024
<br>
a) za prvního psa 50,-Kč
<br>
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
<br>
c) za psa,jehož držitelem je poživatel invalidního,starobního,vdovského nebo
vdoveckého důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmu,anebo poživatel
<br> sirotčího důchodu 20,-Kč
<br>
<br> d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,poživatele invalidního <,>
starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu,který je jeho jediným
<br> zdrojem příjmu,anebo poživatele sirotčího důchodu 50,- Kč
<br>
<br>
<br> Osvobození a úlevy
<br> (1) Od poplatku je osvobozen držitel psa,kterým je:
<br> a) osoba nevidomá,bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením <,>
<br> které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
<br> právního předpisu <,>
<br> b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob,uvedených
<br> v písm.a
<br> c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,a
<br> osoba,které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
Poplatek je možné uhradit do 31.05.2024 převodem na účet
<br> KB Beroun,č.účtu 26323131/0100,variabilní symbol 6511
<br> + číslo popisné Vaší nemovitosti nebo v hotovosti v pokladně
<br> OÚ každé pondělí od 18:00 do 20:00 hod <.>

Načteno

edesky.cz/d/8143638

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz