« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Infromace o nevyhlášení dotačního programu Ministerstva kultury ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nevyhlášení_dotačního_programu.pdf
Wl ! N l 352 šš SE?-jů lí ŠJ LTU R?
<br> _,INFORMACE o NEVYHLÁŠENÍ DOTACNIHO PROGRAMU MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REP'UBLIKY' „PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVIM OBCI s ROZŠÍŘENOU PÚSOBNOSTÍ“ v ROCE 2024
<br> Ministerstvo kultury České republiky prostřednictvím statutárního města Opavy jako obce s rozšířenou působností sděluje,Že z důvodu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu Ceske republiky na rok 2024
<br> NEBUDE VYHLÁŠENA VÝZVA
<br> k podávání žádosti o příspěvek v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti“ na rok 2024 <.>
<br> Ministerstvo kultury České republiky uvedenou skutečnost zveřejnilo na svých webových stránkách httpsn'lwwwmkcr.czíoodpora-obnovv-kgIturniCh-pamatek-prostrednictvim-obCi-s-rozsírenou-
<br> pusobností-cs-Z'M <.>
<br> Ministerstvo kultury České republiky rovněž informovalo o této skutečnosti obec s rozšířenou ' působností svým dopisem č.j.MK 77039/2023 OPP ze dne 19.12.2023 <.>
<br> V Opavě dne: 20.12.2023
<br> Za obec s rozšířenou působností:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,v.r.primátor „*:—;
<br> Tato informace se zveřejní těž způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále musí být vyvěšena způsobem vmístě obvyklým — na úředních deskách obecních a městských úřadů (úřadu městyse) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava,ato do 29.02.2024 <.>
<br> Za správnost a úplnost údajů odpovídá: Ing.XXXXXX XXXXXX,referent odboru rozvoje města & strategického plánování,Magistrát města Opavy
<br> Rozdělovník:
<br>.Magistrát města Opavy,odbor právní a organizační.Městská část Komárov.Městská část Malé Hoštice.Městská část Milostovice - Městská část Podvihov - Městská část Suché Lazce.Městská část Vávrovice.Městská část Vlaštovičky - Městská část Zlatníky
<br> - Obec Branka u Opavy
<br> ' Město Hradec nad Moravicí - Obec Chlebičov
<br> - Obec Chvalikovice
<br>.Obec Jakartovice
<br>.Obec Jezdkovice
<br> - Obec Kyjovice
<br> - Obec Lhotka ...

Načteno

edesky.cz/d/8099453


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz