« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby nazvané "Bytový dům Malvazinky" na pozemcích v k.ú. Košíře STR-1172/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění stavby nazvané "Bytový dům Malvazinky" na pozemcích v k.ú. Košíře STR-1172/2017

Síd lo : Mar i ánské nám.2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 29,111 21 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 045
<br> e-mai l : post a@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
*MHMPXP6TG5FD*
<br> *MHMPXP6TG5FD*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci
<br> I <.>
<br> odvolání,které podala LUMA spol.s r.o <.>,IČO 63669706,Světická 1092/2,Praha 10,kterou
<br> zastupuje Ing.Zdenka Vondrová,IČO 71628916,K Homolce 711/16,Praha 5 proti usnesení <,>
<br> které vydal Úřad Městské části Praha 5 pod sp.zn.: MC05/OSI/589/2016 /Vo/Koš.p.1479/111 <,>
<br> č.j.MC05 290996/2017 ze dne 16.5.2017 a kterým bylo zastaveno řízení o umístění stavby
<br> nazvané
<br>
<br> "Bytový dům Malvazinky"
<br> na pozemcích parc.č.1479/63,1479/66,1479/82,1479/83,1479/111,1479/112,2034/1
<br> v katastrálním území Košíře <,>
<br> rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br> Usnesení sp.zn.: MC05/OSI/589/2016 /Vo/Koš.p.1479/111,č.j.MC05 290996/2017 ze dne
<br> 16.5.2017 se ruší a věc se vrací k novému projednání <.>
<br> II <.>
<br> odvolání,které podali
<br>
<br> XXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Urbanova 1067/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Urbanova 1067/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Xaveriova 1966/35,150 00 Praha 5-Smíchov <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Xaveriova 1966/35,150 00 Praha 5-Smíchov <,>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.X.1.1972,Česká 1136/7,Praha 5-Košíře <,>
<br> Ateliér pro životní prostředí,o.s <.>,IČO 69347760,Ve svahu 531/1,Praha 4-Podolí <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.X.4.1971,Prokopova 438/23,Poděbrady III,290 01
<br> Poděbrady 1 <,>
<br> Č.j.:
<br> MHMP 1059762/2017
<br> Vyřizuje/tel.Datum
<br> Sp.zn.:
<br> S-MHMP 1321249/2012/STR
JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XX XXXX
<br> X.X.2017
<br> Počet listů 6
<br>
<br> Č.j.MHMP 1059762/2017
<br>
<br> str.2
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,U Pivovaru 3,263 01 Dobříš <,>
<br> XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Věra Mašková,nar.18.12.1953,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,K Zátiší 360/1,Praha 4-Hodkovičky,147 00 Praha 47 <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX,CSc <.>,nar.XX.X.1944,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1091/4,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Hoškova 1092/2,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58 <,>
<br> Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze
<br> 5,IČO 27019951,Mikšovského 818/13,Praha 5-Košíře,158 00 Praha 58
<br> (dále jen "odvolatelé")
<br> proti rozhodnutí,které vydal k žádosti LUMA spol.s r.o <.>,IČO 63669706,Světická 1092/2 <,>
<br> Praha 10,kterou zastupuje Ing.Zdenka Vondrová,IČO 71628916,K Homolce 711/16,Praha 5
<br> dne 18.3.2008 Úřad městské části Praha 5 (dále jen "stavební úřad") pod č.j <.>
<br> OUR.Koš.p.1479/111-1230/07-Če-UR ze dne 18.3.2008 a kterým byla umístěna stavba
<br> nazvaná
<br>
<br> „Bytový dům Malvazinky“
<br>
<br> na pozemcích parc.č.1479/63,1479/66,1479/82,1479/83,1479/111,1479/112,2034/1
<br> v katastrálním území Košíře <,>
<br> rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí OUR.KOš.p.1479/111-1230/07-Če-UR,spis.zn.ze dne 18.3.2008 se ruší a věc se
<br> vrací k novému projednání <.>
<br> Účastníci říze...

Načteno

edesky.cz/d/807854

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz