« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Svazek obcí "Úvalsko" RO č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí "Úvalsko" RO č. 1/2023
Svazek obcí "Úvalsko"
RO č.1/2023
<br> Příjmy 2023
<br> OdPa položka popis rozpočet
<br> 4121 neinvestiční přijaté transfery 500 000,00
4216 invest.dotace Mze 47 385 572,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 55 863 542,00
4222 dotace od kÚ 9 836 000,00
<br> 2321 2132 nájemné 240 000,00
6310 2141 příjmy z úroků 500,00
<br> 8115 -
8123 úvěr
<br> CELKEM 113 825 614,00
<br> Výdaje 2023
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00
2310 5029 Ostatní platby -
2310 5031 sociální pojištění -
2310 5032 zdravotní pojištění -
2310 5137 DHM
2310 5154 elektrická energie -
2310 5139 nákup materiálu 5 000,00
2310 5164 nájemné -
2310 5166 konzultační a por.služby -
2310 5171 opravy 823 100,00
2310 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00
2310 5172 Programové vybavení 10 000,00
2310 5173 Cestovné -
2310 5179 Ostatní nákupy -
2310 5361 nákup kolků
2321 5169 služby 150 000,00
2321 6121 stavba 350 000,00
2310 6121 Budovy,haly 59 359 887,00
2310 6359 oddvod dotace na splátku úvěru 47 385 572,00
2310 6130 pozemky -
6171 5164 nájemné lesy 700,00
6171 5169 nákup služeb 200 000,00
6310 5141 úroky -
6310 5163 služby peněžních ústavů 5 000,00
6409 5362 daň 400,00
<br> 8115 5 395 955,00
CELKEM 113 825 614,00
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
Scháleno a vyvěšeno

Načteno

edesky.cz/d/8065059


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz